پیکربندی درگاه های چاپگر

زمانی که آدرس IP دستگاه تغییر کرده باشد یا زمانی که چاپگر از طریق پوشه چاپگر Windows اضافه شده است ممکن است خطاهای چاپی روی دهد. این خطاها معمولاً در نتیجه تنظیمات درگاه چاپگر نادرست روی می دهند. برای مثال، ممکن است نوع درگاه یا یک شماره درگاه نادرست تعیین شده باشد. در این شرایط، چاپ انجام نمی شود چون داده سند به دستگاه نمی رسد. برای برطرف کردن این نوع از مشکلات، تنظیمات درگاه چاپگر را در رایانه پیکربندی کنید.
برای انجام روش زیر، با حساب مدیر وارد رایانه شوید.
1
پوشه چاپگر را باز کنید. نمایش پوشه چاپگر
2
بر روی نماد درایور برای این دستگاه کلیک راست کنید و روی [ویژگی های چاپگر] یا [ویژگی ها] کلیک نمایید.
3
روی زبانه [درگاه ها] کلیک کنید و تنظیمات لازم را پیکربندی کنید.
افزودن یک درگاه
اگر آدرس IP دستگاه را تغییر داده اید یا زمان نصب درایورها، درگاه نادرستی را انتخاب کرده اید، یک درگاه جدید اضافه کنید.

تغییر شماره یا نوع درگاه
اگر پروتکل چاپ (LPD یا RAW) در دستگاه تغییر کرده باشد (پیکربندی پروتکل های چاپ و عملکردهای WSD‏) یا شماره درگاه تغییر کرده باشد (تغییر شماره های درگاه)، تنظیمات مربوطه در رایانه نیز باید پیکربندی شوند. این عملیات برای درگاه های WSD لازم نیست.

حذف درگاه‌ها
4
روی [بستن] کلیک کنید.
6X93-00W