چاپ گزارشات و لیست ها

می توانید گزارشات و لیست ها را برای بررسی اطلاعاتی چون کل تعداد نتایج چاپی برای هر <Department ID> و تنظیمات دستگاه چاپ کنید.

پیکربندی تنظیمات چاپ برای گزارش‌ها و لیست ها

شما می‌توانید چاپ دو طرفه از گزارش‌ها و لیست‌های خود تهیه کنید.

چاپ گزارشی برای کل تعداد نتایج چاپی بر اساس شناسه بخش

گزارش مدیریت شناسه بخش
زمانی که مدیریت شناسه بخش فعال است، می توانید کل تعداد نتایج چاپی برای هر <Department ID> را از طریق چاپ گزارش مدیریت شناسه بخش بررسی کنید. با بررسی کل مقادیر نتایج چاپی، بهتر می توانید کاغذ و تأمین کارتریج تونر را مدیریت کنید.

چاپ لیست های تنظیمات

می توانید اطلاعات و تنظیمات ثبت شده در دستگاه را به عنوان یک لیست چاپ کنید.
لیست داده کاربر/لیست داده مدیر
می توانید لیست تنظیمات (لیست منوی تنظیمات) و همینطور محتوایی که در دستگاه ثبت شده است را از طریق چاپ لیست داده کاربر یا لیست داده مدیری سیستم بررسی کنید. این دو لیست شامل نسخه میان افزار و اندازه و نوع کاغذ ثبت شده در دستگاه است.
لیست داده کاربر شامل تنظیمات خاصی مانند تنظیمات شبکه و تنظیمات مدیریت نمی شود. برای بررسی همه موارد تنظیم، لیست داده مدیر سیستم را چاپ کنید.
لیست سیاست IPSec
می توانید لیست نام های سیاست و تنظیمات IPSec ثبت شده در دستگاه را از طریق چاپ یک لیست سیاست IPSec بررسی کنید.

چاپ گزارشات و لیست ها در وضعیت استفاده از دستگاه

می توانید گزارش وضعیت دستگاه، گزارش مصرف کارتریج های تونر و لیست قلم های موجود در حالت PCL یا PS را چاپ کنید.
گزارش Eco
می توانید حجم ماهانه و کلی نتایج چاپی و مصرف برق را با یک گزارش بررسی کنید. این گزارش شامل نکاتی می شود که برای صرفه جویی در کاغذ و مصرف برق بر اساس وضعیت استفاده مفید است.
مقدار مصرف برق ممکن است با توجه به محیط و شرایطی که دستگاه در آن استفاده می‌شود متفاوت باشد.
گزارش وضعیت مواد مصرفی
می توانید وضعیت مواد مصرفی نصب شده در دستگاه را با یک گزارش بررسی کنید.
لیست قلم PCL
می توانید لیست قلم های موجود در حالت PCL را با یک گزارش بررسی کنید.
لیست قلم PS
می توانید لیست قلم های موجود در حالت PS را با یک گزارش بررسی کنید.
گزارش کارتریج
می توانید گزارشات استفاده از کارتریج تونر را با یک گزارش بررسی کنید.
6X93-06F