لغو چاپ ها

می توانید چاپ را از رایانه یا از پانل عملیات دستگاه لغو کنید.

از رایانه

می توانید از نماد چاپگری که در سینی سیستم بر روی دسک تاپ نشان داده می شود چاپ را لغو کنید.
1
روی نماد چاپ دوبار کلیک کنید.
زمانی که نماد چاپگر نشان داده نمی شود
پوشه چاپگر (نمایش پوشه چاپگر) را باز کنید، روی نماد درایور چاپگر برای این دستگاه کلیک راست کنید و روی [ببینید چه چیزی در حال چاپ است] کلیک کنید (یا روی نماد درایور چاپگر برای این دستگاه دو بار کلیک کنید).
2
سندی را که می‌خواهید لغو شود انتخاب کرده و روی [سند]‏  [لغو] کلیک کنید.
3
روی [بله] کلیک کنید.
چاپ سند انتخابی لغو می شود.
بعد از لغو چاپ ممکن است چند کاغذ خارج شود.
لغو از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
می توانید چاپ را از صفحه [Job Status] از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) لغو کنید: بررسی وضعیت فعلی اسناد چاپ
لغو از یک برنامه
در برخی از برنامه‌ها، صفحه‌ای مانند آنچه در پایین نشان داده شده ظاهر می‌شود. می‌توانید چاپ را با کلیک روی [لغو] لغو کنید.

از پانل عملیات

با استفاده از یا <Status Monitor>، چاپ را لغو کنید.

را برای لغو فشار دهید

اگر صفحه لیستی از اسناد را زمان فشار دادن نشان می دهد
سندی را که می خواهید لغو شود انتخاب کرده و <Cancel>‏ <Yes> را انتخاب کنید.

وضعیت کار چاپ را قبل از لغو بررسی کنید

<Status Monitor>‏  <Print Job>‏  انتخاب سند در زبانه <Print Job Status>‏   <Cancel>‏  <Yes>
بعد از لغو چاپ ممکن است چند کاغذ خارج شود.
6X93-032