نصب درایورها

درایورهای مختلف و نرم افزار اختصاص یافته را روی رایانه نصب کنید.
1
قبل از نصب، آماده سازی های ضروری را انجام دهید.
دستگاه های اختیاری را از قبل روی واحد اصلی نصب کنید. تجهیزات اختیاری
اگر دستگاه مجهز به سی دی-رام/دی وی دی-رام است، سی دی-رام/دی وی دی-رام را در درایور دستگاه قرار دهید.
می‌توانید درایورها و نرم‌افزاری را که می‌خواهید استفاده کنید، از وب‌سایت Canon ‏(https://global.canon/) دانلود کنید.
زمانی که نسخه جدید درایورها و نرم افزار موجود باشد، در وب سایت Canon آپلود می شوند. می توانید بعد از بررسی نیازمندی های سیستم در صورت نیاز آنها را دانلود کنید.
بسته به دستگاه یا شرایط محیط، ممکن است برخی از عملکردها موجود نباشند.
بسته به سیستم عامل ممکن است برخی درایورها پشتیبانی نشوند. برای اطلاعات بیشتر درباره وضعیت جدیدترین سیستم عامل پشتیبانی شده، به وب سایت Canon مراجعه کنید.
2
به نصب ادامه دهید.
برای اطلاعات بیشتر درباره روند نصب، به دفترچه راهنمای درایورها و نرم افزاری که می خواهید استفاده کنید مراجعه نمایید.
اگر ارسال و دریافت آدرس IP در [Firewall Settings] مجاز نباشد امکان نصب درایورها وجود ندارد. برای اطلاعات بیشتر، به تعیین آدرس های IP برای تنظیمات دیوارهای آتش مراجعه کنید.
اگر ارسال و دریافت آدرس IP رایانه ای که درایورها روی آن نصب هستند از طریق [Firewall Settings] غیرفعال شود، دیگر نمی توانید از این رایانه چاپ کنید.
6X93-018