تعیین آدرس های IP برای تنظیمات دیوارهای آتش

می توانید ارتباط را فقط به دستگاه های دارای آدرس های IP تعیین شده محدود کنید یا دستگاه های با آدرس های IP تعیین شده را مسدود و سایر ارتباطات را مجاز کنید. می توانید یک آدرس IP تکی یا یک محدوده از آدرس های IP را مشخص کنید.
برای اطلاعات بیشتر درباره عملیات های اصلی که باید زمان تنظیم دستگاه از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) انجام شود، به تنظیم گزینه های منو از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) مراجعه کنید.
1
Remote UI (واسط کاربر از راه دور) را راه اندازی کرده و وارد حالت مدیر سیستم شوید. راه اندازی Remote UI (واسط کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
[Network Settings]‏  [Firewall Settings] را انتخاب کنید.
4
بر روی [Edit] برای فیلتر آدرس IP هدف کلیک کنید.
فیلتری که با آدرس IP هدف مطابقت دارد انتخاب کنید. برای محدود کردن داده ارسال شده از دستگاه به رایانه، [Outbound Filter] را انتخاب کنید. برای محدود کردن داده دریافت شده از رایانه، [Inbound Filter] را انتخاب کنید.
5
تنظیمات را برای فیلتر کردن بسته تعیین کنید.
سیاست پیش فرض برای مجاز یا رد کردن ارتباط سایر دستگاه ها با دستگاه را انتخاب کنید سپس آدرس های IP را برای موارد استثنا را مشخص کنید.
1
کادر انتخاب [Use Filter] را علامت بزنید و روی دکمه رادیویی [Reject] یا [Allow] برای [Default Policy] کلیک کنید.
[Use Filter]
کادر انتخاب را برای محدود کردن ارتباط علامت بزنید. برای غیرفعال کردن محدودیت، علامت کادر انتخاب را بردارید.
[Default Policy]
پیش شرط اجازه یا رد کردن ارتباط دستگاه های دیگر با دستگاه را انتخاب کنید.
[Reject]
انتخاب کنید بسته های ارتباطی تنها زمانی عبور کنند که از دستگاه هایی که آدرس IP آنها در [Exception Addresses] وارد شده است، دریافت یا به آنها ارسال شوند. ارتباط با سایر دستگاه ها ممنوع می شود.
[Allow]
انتخاب کنید بسته های ارتباطی زمانی مسدود شوند که از دستگاه هایی که آدرس IP آنها در [Exception Addresses] وارد شده است، دریافت یا به آنها ارسال شوند. ارتباط با سایر دستگاه ها مجاز است.
2
آدرس های استثنا را مشخص کنید.
آدرس IP (یا محدوده آدرس های IP) را در کادر متنی [Address to Register] وارد کرده و روی [Add] کلیک کنید.
بررسی خطاهای ورودی
اگر آدرس های IP به طور صحیح وارد نشوند، ممکن است نتوانید از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) به دستگاه دسترسی داشته باشد، در این صورت لازم است <IPv4 Address Filter> یا <IPv6 Address Filter> را روی <Off> تنظیم کنید.
<IPv4 Address Filter>
<IPv6 Address Filter>
شکل وارد کردن آدرس های IP
توضیحات
مثال
وارد کردن آدرس تکی
IPv4:
اعداد را با نقطه تعیین کنید.
‎192.168.0.10‎
IPv6:
نویسه های عددی حرفی را با دو نقطه تعیین کنید.
fe80::10
تعیین محدوده آدرس ها
یک خط تیره بین آدرس ها وارد کنید.
‎192.168.0.10-192.168.0.20‎
تعیین محدوده آدرس ها با یک پیشوند
آدرس را وارد کنید، بعد از آن یک ممیز و یک عدد قرار دهید که طول پیشوند را نشان می دهد.
‎192.168.0.32/27‎

fe80::1234/64
زمانی که [Reject] برای فیلتر خارج از محدوده انتخاب می شود
بسته های پخش و چندتایی خروجی فیلتر نمی شوند.
حذف آدرس IP از موارد استثنا
آدرس IP را انتخاب و روی [Delete] کلیک کنید.
3
روی [OK] کلیک کنید.
6
دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید. نحوه راه‌اندازی مجدد دستگاه
استفاده از پانل عملیات
همینطور می توانید فیلتر کردن آدرس IP را از <Menu> در صفحه Home فعال یا غیرفعال کنید.
<IPv4 Address Filter>
<IPv6 Address Filter>
6X93-043