Реєстрація параметрів паперу за промовчанням для багатоцільового лотка

Можна зареєструвати параметри паперу за промовчанням для багатоцільового лотка. Завдяки реєстрації параметрів за промовчанням можна уникнути необхідності щоразу вказувати ті самі параметри під час кожного завантаження в багатоцільовий лоток паперу одного й того ж формату.
Після реєстрації параметрів паперу за промовчанням екран параметрів паперу не відображається під час завантаження паперу й завжди використовуються ті самі параметри. Якщо завантажити папір іншого формату або типу, не змінивши параметри паперу, це може призвести до неправильного друку. Щоб уникнути виникнення цієї проблеми, виберіть <Specify When Loading Paper> під час виконання кроку 3, а потім завантажте папір.
1
Виберіть елемент <Paper Settings> на екрані Home. Екран Home
2
Виберіть багатоцільовий лоток.
3
Виберіть формат паперу.
Якщо формат завантаженого паперу не відображається, виберіть вкладку <Other Sizes>.
Реєстрація нестандартного формату паперу
Завантаження паперу формату А5
В альбомній орієнтації виберіть <A5>. У книжковій орієнтації виберіть <A5R>.
 
 
Альбомна орієнтація
 
Книжкова орієнтація
Про параметр <Free Size>
Якщо необхідно часто змінювати папір для завантаження, виберіть параметр <Free Size>; це зменшить кількість кроків, які необхідно виконати під час кожної зміни. Якщо встановлений у драйвері принтера параметр дуже відрізняється від формату паперу, що завантажується, можна відображати повідомлення про помилку. <Action When Free Paper Size Mismatch>
4
Виберіть тип паперу.
Про параметр <Free>
Якщо необхідно часто змінювати папір для завантаження, виберіть параметр <Free>; це зменшить кількість кроків, які необхідно виконати під час кожної зміни. Однак зверніть увагу, що цей параметр дозволяє апарату виконувати друк навіть за наявності невідповідності між налаштуванням типу паперу в драйвері принтера і типом паперу, фактично завантаженим до апарату.
Якщо для налаштування типу паперу в драйвері принтера встановлено значення [Auto], апарат працює так само як і з установленим значенням типу паперу [Plain 1].
6U2A-02H