Змінення номерів портів

Порти служать кінцевими точками для зв’язку з іншими пристроями. Звичайні номери портів використовуються для важливих протоколів, але пристрої, які використовують ці номери портів, уразливі до атак, оскільки ці номери портів є добре відомими. Щоб покращити безпеку, адміністратор мережі може змінити номери портів. Коли номер порту змінено, пристроям зв’язку, таким як комп’ютери та сервери, потрібно надати доступ до нового номера. Укажіть параметри номера порту в залежності від мережевого середовища.
Інформацію про те, як змінити номер порту для проксі-сервера, див. у розділі Налаштування проксі-сервера.
1
Виберіть елемент <Menu> на екрані Home. Екран Home
2
Виберіть елемент <Preferences>  <Network>.
Якщо з’явиться екран входу, введіть правильний ідентифікатор і PIN-код. Вхід у систему апарата
3
Виберіть елемент <TCP/IP Settings>  <Port Number Settings>.
4
Вибір протоколу, для якого потрібно змінити номер порту.
Докладна інформація про протоколи
<LPD>/<RAW>/<WSD Multicast Discovery> Настроювання протоколів друку та функцій WSD
<HTTP> Вимкнення зв’язку HTTP
<POP3> Отримання інтернет-факсів для друку
<SNMP> Моніторинг і контроль апарата за допомогою SNMP
<Multicast Discovery> Моніторинг апарата із систем керування пристроєм
5
Введіть номер порту та натисніть <Apply>.
6
Виберіть елемент <OK>.
7
Перезапустіть апарат. Перезапуск апарата
6U2A-045