Настроювання протоколів друку та функцій WSD

Налаштуйте протоколи для друку документів із мережевого комп’ютера.
Для отримання додаткової інформації про основні операції, які необхідно виконати під час налаштування апарата за допомогою Remote UI (Iнтерфейсу віддаленого користувача), див. розділ Налаштування параметрів меню за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) і виконайте вхід у режимі системного адміністратора. Початок роботи з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Settings/Registration] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Натисніть [Network Settings].
4
Настроювання протоколів друку.
Налаштування LPD або RAW
1
Виберіть елемент [LPD Settings] або [RAW Settings]  [Edit].
2
За потреби настройте параметри.
[Use LPD Printing]
Установіть прапорець для друку через LPD. Якщо друк LPD не використовується, зніміть прапорець.
[Use RAW Printing]
Установіть прапорець для друку через RAW. Якщо друк RAW не використовується, зніміть прапорець.
[RX Timeout]
Установіть значення як час очікування перезапуску для приймання даних. Якщо приймання даних не відновлюється протягом указаного часу, друк скасовується.
3
Натисніть [OK].
Настроювання WSD
1
Виберіть елементи [WSD Settings] [Edit].
2
За потреби настройте параметри.
[Use WSD Printing]
Установіть прапорець для друку через WSD. Якщо друк WSD не використовується, зніміть прапорець.
[Use WSD Browsing]
Установіть прапорець, щоб за допомогою WSD отримувати на комп’ютер відомості про апарат. Цей прапорець буде встановлено автоматично, якщо встановлено прапорець [Use WSD Printing].
[Use Multicast Discovery]
Установіть прапорець, щоб апарат відповідав на повідомлення багатоадресного виявлення. Якщо прапорець знято, апарат перебуватиме в режимі сну навіть під час появи в мережі повідомлень багатоадресного виявлення.
3
Натисніть [OK].
5
Перезапустіть апарат. Перезапуск апарата
Вибір параметрів на панелі керування
До параметрів LPD, RAW та WSD можна також отримати доступ за допомогою кнопки <Menu> на екрані Home.
<LPD Settings>
<RAW Settings>
<WSD Settings>
Настроювання мережевих пристроїв WSD
З папки принтера можна додати мережеві пристрої WSD. Відкрийте папку принтера (Відображення папки принтера)  виберіть команду [Add a device] або [Add a printer] і дотримуйтесь інструкцій на екрані. Для отримання докладної інформації про встановлення драйвера для мережі WSD див. посібники з використання відповідних драйверів на сайті з електронним посібниками.
Змінення номера порту
Номер порту, який використовується для апарата й комп’ютера, має використовуватися також для протоколу друку.
Настроювання портів принтера
Змінення номерів портів
6U2A-00U