Установлення PIN-коду для Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)

Ви можете встановити PIN-код для доступу до Remote UI (Iнтерфейсу віддаленого користувача). Усі користувачі застосовують спільний PIN-код.
Коли ввімкнено керування відділами ідентифікаторів, цей параметр необов’язковий. Налаштування керування ідентифікаторами відділів
1
Виберіть елемент <Menu> на екрані Home. Екран Home
2
Виберіть елемент <Management Settings>.
Якщо з’явиться екран входу, введіть правильний ідентифікатор і PIN-код. Вхід у систему апарата
3
Виберіть елементи <License/Other> <Remote UI Settings> <Restrict Access>.
4
Виберіть елемент <On>.
5
Укажіть PIN-код доступу до інтерфейсу віддаленого користувача.
Введіть PIN-код і виберіть елемент <Apply>.
Відобразиться екран підтвердження. Введіть PIN-код ще раз для підтвердження.
Неможливо зареєструвати PIN-код, який складається виключно з нулів, наприклад «00» або «0000000».
Запам’ятайте свій PIN-код. Якщо ви забули його, виконайте описану вище процедуру, щоб установити новий PIN-код.
Якщо ініціалізовано налаштування <Management Settings>
Відбудеться також ініціалізація PIN-коду для отримання доступу до Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Після ініціалізації скиньте PIN-код. <Initialize Menu>
6U2A-040