<Data Management>

Параметри щодо використання параметрів апарата та ініціалізації даних супроводжуються описом. Параметри за промовчанням позначені хрестиком ().
Зірочки (*)
Параметри, позначені зірочкою (*), не можна імпортувати та експортувати.

<Import/Export> *

За допомогою пристрою пам’яті USB можна імпортувати й експортувати різні параметри апарата. Для отримання докладної інформації про доступні пристрої пам’яті USB та про вставлення та витягнення цих пристроїв див. розділ Використання пристрою пам’яті USB.
<Import>
<Export>
Під час виконання імпорту
Після завершення процесу імпорту апарат автоматично перезапускається.

<Enable Prod. Ext'd Survey Prog.>

Увімкнення або вимкнення Product Extended Survey Program (програма опитування щодо використання апарата).
<Off>
<On>

<Initialize Key and Certificate> *

Відновлює параметри [Key and Certificate Settings] і [CA Certificate Settings] до заводських параметрів за промовчанням. Ініціалізація ключа та сертифіката

<Initialize Menu> *

Повертає наведені нижче параметри до встановлених на заводі значень за промовчанням. Можна одночасно відновити всі наведені нижче параметри або окремо відновити лише потрібні параметри. Ініціалізація меню
<Preferences>
<Adjustment/Maintenance>
<Function Settings>
<Management Settings>
<Initialize All>
6U2A-05Y