Використання служби AirPrint

У цьому розділі описано настройки та процедури, потрібні для друку за допомогою служби AirPrint за використання пристроїв Apple.
Параметри AirPrint
Функції AirPrint
Усунення неполадок

Настроювання параметрів AirPrint

Можна зберегти ідентифікаційні дані апарата, зокрема ім’я апарата й інформацію щодо його розташування. Також на апараті можна вимкнути функцію AirPrint. Змініть ці параметри за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
Для отримання додаткової інформації про основні операції, які необхідно виконати під час налаштування апарата за допомогою Remote UI (Iнтерфейсу віддаленого користувача), див. розділ Налаштування параметрів меню за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) і виконайте вхід у режимі системного адміністратора. Початок роботи з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Settings/Registration] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Якщо використовується мобільний пристрій, наприклад iPad, iPhone чи iPod touch, «натиснути» в цьому розділі означає «торкнутися».
3
Виберіть елементи [Network Settings] [AirPrint Settings].
4
Натисніть [Edit].
5
Вкажіть потрібні параметри.
[Use AirPrint]
Установіть прапорець, щоб активувати AirPrint. Щоб вимкнути друк за допомогою служби AirPrint, зніміть прапорець.
[Printer Name]
Введіть ім’я апарата. Якщо ім’я сервера mDNS уже зареєстровано в параметрах [mDNS Settings] (Налаштування DNS), відобразиться зареєстроване ім’я.
[Location]
Введіть розташування апарата. Якщо розташування вже зареєстровано в параметрах [Device Information Settings] ([Device Management] в [Management Settings] (Settings/Registration)), відобразиться зареєстроване ім’я.
[Latitude]
Введіть широту розташування, де встановлено апарат.
[Longitude]
Введіть довготу розташування, де встановлено апарат.
6
Натисніть [OK].
Якщо вибрати елемент [Use AirPrint], для зазначених нижче параметрів на екрані <Network> буде встановлено значення <On>.
Use HTTP
IPP Print Settings
Use mDNS IPv4
Use mDNS IPv6
Якщо змінити попередньо визначений параметр [Printer Name], можна втратити можливість здійснювати друк із комп’ютера Mac, який раніше успішно використовувався для цього. Така ситуація може виникнути, тому що ім’я <mDNS Name> (Налаштування DNS) для IPv4 також змінюється автоматично. У такому разі потрібно повторно додати цей апарат до списку пристроїв на пристрої Mac.
Введення імені принтера дає змогу легше ідентифікувати кілька принтерів, що підтримують службу AirPrint.

Змінення параметрів функцій, доступних у разі використання AirPrint

Щоб вимкнути функції AirPrint, які ви не плануєте використовувати, або зашифрувати обмін інформацією, настройте відповідний параметр за допомогою панелі керування.

Відображення екрана для AirPrint

У службі AirPrint доступний екран, за допомогою якого можна не лише отримувати доступ до параметрів AirPrint, а й переглядати інформацію про витратні матеріали, зокрема про папір і картридж із тонером. Крім того, можна настроїти параметри функції безпеки.
1
Виберіть елементи [Системні параметри]  [Принтери і сканери], а тоді додайте апарат до пристрою Mac, що використовується.
Якщо апарат уже додано, ця операція не потрібна.
2
Виберіть цей апарат зі списку принтерів у розділі [Принтери і сканери].
3
Натисніть [Параметри та витратні матеріали].
4
Натисніть [Показати веб-сторінку принтера].
5
Увійдіть у Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
Щоб змінити налаштування служби AirPrint, необхідно ввійти як адміністратор.

Сторінка, призначена службі AirPrint

Після входу з правами адміністратора відображається спеціальна сторінка AirPrint, яку показано нижче.

[AirPrint Settings]

Дає змогу переглянути значення, введені в параметрах AirPrint, зокрема ім’я й розташування апарата. Щоб змінити параметри, можна клацнути елемент [Edit].

[Other Settings]

[Print Security Settings]
Налаштуйте параметри безпеки принтера за допомогою TLS або автентифікації.
[TLS Settings]
Дає змогу змінити ключ і сертифікат, що використовується для TLS. Налаштування ключа та сертифіката для протоколу TLS
[Key and Certificate Settings]
Дає змогу генерувати та встановлювати ключ і сертифікат або створювати запит на випуск сертифіката. Налаштування ключа та сертифіката для протоколу TLS

[Consumables Information]

Дає змогу перевіряти інформацію про кожне джерело паперу й витратні матеріали апарата та про версію пристрою.

Торговельні марки

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X і Safari є торговельними марками компанії Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах. AirPrint і емблема AirPrint є торговельними знаками компанії Apple Inc.
6U2A-03H