Налаштування DNS

DNS (Domain Name System – система імен доменів) – це служба визначення імен, яка пов’язує ім’я хоста (або домену) з IP-адресою. За потреби настройте додаткові параметри DNS, mDNS або DHCP. Майте на увазі, що процедури настроювання DNS відрізняються для IPv4 та IPv6.
Для отримання додаткової інформації про основні операції, які необхідно виконати під час налаштування апарата за допомогою Remote UI (Iнтерфейсу віддаленого користувача), див. розділ Налаштування параметрів меню за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) і виконайте вхід у режимі системного адміністратора. Початок роботи з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Settings/Registration] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Натисніть [Network Settings].
4
Настройте параметри DNS.
Настроювання IPv4 DNS
1
Виберіть елемент [IPv4 Settings] [Edit].
2
Настройте параметри IPv4 DNS.
 [DHCP Option Settings]
[Acquire Host Name]
Установіть прапорець, щоб активувати Option 12 для отримання імені хоста від сервера DHCP.
[DNS Dynamic Update]
Установіть прапорець, щоб активувати Option 81 для динамічного оновлення записів DNS через сервер DHCP.
[Acquire DNS Server Address]
Установіть прапорець, щоб активувати Option 6 для отримання адреси сервера DNS від сервера DHCP.
[Acquire Domain Name]
Установіть прапорець, щоб активувати Option 15 для отримання імені домену від сервера DHCP.
[Acquire WINS Server Address]
Установіть прапорець, щоб активувати Option 44 для отримання адреси сервера WINS від сервера DHCP.
[Acquire POP Server Address]
Установіть прапорець, щоб активувати Option 70 для отримання адреси сервера POP3 від сервера DHCP.
 [DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Введіть IP-адресу сервера DNS.
[Secondary DNS Server Address]
Введіть IP-адресу додаткового сервера DNS, якщо таку надано.
[Host Name]
Введіть ім’я хоста апарата, яке буде зареєстровано на сервері DNS.
[Domain Name]
Введіть ім’я домену (букви та цифри), до якого належить апарат, наприклад «example.com».
[DNS Dynamic Update]
Установіть прапорець, щоб динамічно оновлювати записи DNS, коли IP-адреса апарата змінюватиметься. Щоб визначити інтервал між оновленнями, введіть час (у годинах) у текстовому полі [DNS Dynamic Update Interval].
 [mDNS Settings]
[Use mDNS]
mDNS (багатоадресний DNS), прийнятий у середовищі Bonjour, – це протокол зв’язку імені хоста з IP-адресою без використання DNS. Щоб активувати mDNS, установіть прапорець і введіть ім’я mDNS у текстовому полі [mDNS Name].
3
Натисніть [OK].
Настроювання IPv6 DNS
1
Виберіть елемент [IPv6 Settings] [Edit].
2
Настройте параметри IPv6 DNS.
Щоб налаштувати параметри, необхідно установити прапорець [Use IPv6]. Настроювання адрес IPv6
 [DHCP Option Settings]
[Acquire DNS Server Address]
Установіть прапорець, щоб активувати Option 23 для отримання адреси сервера DNS від сервера DHCP.
[Acquire Domain Name]
Установіть прапорець, щоб активувати Option 24 для отримання імені домену від сервера DHCP.
 [DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Введіть IP-адресу сервера DNS. Не можна вводити групові адреси або адреси, що починаються на «ff».
[Secondary DNS Server Address]
Введіть IP-адресу додаткового сервера DNS, якщо таку надано. Не можна вводити групові адреси або адреси, що починаються на «ff».
[Use Same Host Name/Domain Name as IPv4]
Установіть прапорець, щоб використовувати ті самі імена хоста й домену, що й в адресі IPv4.
[Host Name]
Введіть ім’я хоста апарата, яке буде зареєстровано на сервері DNS.
[Domain Name]
Введіть ім’я домену (букви та цифри), до якого належить апарат, наприклад «example.com».
[DNS Dynamic Update]
Установіть прапорець, щоб динамічно оновлювати записи DNS, коли IP-адреса апарата змінюватиметься. Щоб указати типи адрес, які слід зареєструвати на сервері DNS, установіть прапорець [Register Manual Address], [Register Stateful Address] або [Register Stateless Address]. Щоб визначити інтервал між оновленнями, введіть час (у годинах) у текстовому полі [DNS Dynamic Update Interval].
 [mDNS Settings]
[Use mDNS]
mDNS (багатоадресний DNS), прийнятий у середовищі Bonjour, – це протокол зв’язку імені хоста з IP-адресою без використання DNS. Установіть прапорець для активації протоколу mDNS.
[Use Same mDNS Name as IPv4]
Установіть прапорець, щоб використовувати те саме ім’я mDNS, що й в адресі IPv4. Щоб указати інше ім’я, зніміть прапорець і введіть ім’я mDNS у текстовому полі [mDNS Name].
3
Натисніть [OK].
5
Перезапустіть апарат. Перезапуск апарата
Вибір параметрів на панелі керування
Доступ до параметрів DNS можна також отримати за допомогою елемента <Menu> на екрані Home. <DNS Settings>
6U2A-013