Пряме підключення (режим точки доступу)

Навіть у середовищі без маршрутизатора бездротової локальної мережі використання режиму точки доступу, який може підключати мобільний пристрій безпосередньо до апарата за допомогою бездротового зв’язку, дає змогу підключити мобільний пристрій до апарата без складних налаштувань.
 

Підготовка до прямого підключення (режим точки доступу)

Установіть з’єднання за допомогою режиму точки доступу в зазначеному нижче порядку.
 
 
Перевірте мережеві налаштування апарата.
Установіть адресу IPv4. Призначення адреси IPv4
 
 
 
 
Підготовка мобільного пристрою
Виконайте налаштування для підключення мобільного пристрою до мережі Wi-Fi.
 
 
Переведіть апарат у стан очікування підключення.
<Menu> <Preferences> <Network> <Direct Connection Settings>  установіть для параметра <Use Direct Connection> значення <On>.
Зазначення часу до автоматичного завершення з’єднання
Якщо ввімкнено пряме підключення, можна вказати час для автоматичного завершення з’єднання. <Direct Connection Termination>
Підключення кількох мобільних пристроїв одночасно
Виконайте довільне налаштування SSID апарата та ключа мережі. <Access Point Mode Settings>
Canon PRINT Business (Програма Canon PRINT для бізнесу)
Для отримання відомостей про операційні системи, сумісні з Canon PRINT Business (Програма Canon PRINT для бізнесу), докладних відомостей про процедуру налаштування та процедуру експлуатації див. довідку програми або перейдіть на веб-сайт Canon (https://global.canon/gomp/).

Пряме підключення

Установлення з’єднання між апаратом і мобільним пристроєм може тривати деякий час.

Підключення вручну

1
Виберіть елемент <Mobile Portal> на екрані Home. Екран Home
Якщо вже підключено будь-який мобільний пристрій, перейдіть до кроку 3.
2
Виберіть елемент <Connect>.
3
Налаштуйте параметри Wi-Fi із мобільного пристрою за допомогою ідентифікатора SSID і ключа мережі, які відображаються на екрані.
4
Коли цільову операцію буде завершено, виберіть команду <Disconnect>.

Підключення за допомогою QR-коду

1
Виберіть елемент <Mobile Portal> на екрані Home. Екран Home
Якщо вже підключено будь-який мобільний пристрій, перейдіть до кроку 3.
2
Виберіть елемент <Connect>.
3
Виберіть елемент <QR Code>.
4
Запустіть Canon PRINT Business (Програма Canon PRINT для бізнесу) на мобільному пристрої. Використання апарата за допомогою програм
5
Зчитайте QR-код, що відображається на екрані, за допомогою мобільного пристрою.
6
Коли цільову операцію буде завершено, виберіть команду <Disconnect>.

Підключення за допомогою технології NFC (Android)

Перед використанням технології NFC перевірте, чи встановлено для параметра <Use NFC> значення <On>. <Use NFC>
1
Виберіть елемент <Mobile Portal> на екрані Home. Екран Home
Якщо вже підключено будь-який мобільний пристрій, перейдіть до кроку 3.
2
Виберіть елемент <Connect>.
3
Запустіть Canon PRINT Business (Програма Canon PRINT для бізнесу) на мобільному пристрої. Використання апарата за допомогою програм
4
Увімкніть налаштування NFC мобільного пристрою.
5
Піднесіть мобільний пристрій ближче до позначки NFC на апараті. Панель керування
6
Коли цільову операцію буде завершено, виберіть команду <Disconnect>.
Виберіть елемент <Connection Information> на екрані <Direct Connection>, щоб перевірити підключений мобільний пристрій.
Якщо для параметра <Keep Enabled If SSID/Ntwk Key Spcfd> встановлено значення <On>, немає потреби вибирати <Connect>. <Keep Enabled If SSID/Ntwk Key Spcfd>
Залежно від мобільного пристрою, що використовується, через пряме підключення може не вдатися підключитися до Інтернету.
Якщо бездротове підключення з мобільного пристрою не буде встановлено протягом 5 хвилин, поки відображаються ідентифікатор SSID і ключ мережі, стан очікування підключення буде скасовано.
Якщо під час прямого підключення між мобільним пристроєм і апаратом триватиме зв’язок без передавання даних, цей зв’язок може бути втрачено.
Під час прямого підключення ефективність енергозбереження в режимі сну може погіршитися.
Якщо апарат використовується з бездротовою локальною мережею, він має залишатися підключеним до цієї мережі під час використання прямого підключення. Якщо апарат не підключено до бездротової локальної мережі або процес установлення з’єднання ще не завершився, пряме підключення не зможе запуститися. Якщо з’єднання між апаратом і бездротовою локальною мережею втрачено під час зв’язку через пряме підключення, зв’язок може розірватися.
Після завершення потрібної операції обов’язково завершіть з’єднання між апаратом і мобільним пристроєм. Якщо з’єднання між ними залишиться, ефективність енергозбереження в режимі сну може погіршитися.
Якщо використовується пряме підключення, не призначайте IP-адресу для мобільного пристрою вручну. Такі дії можуть перешкодити належному зв’язку після використання режиму прямого підключення.
6U2A-03E