<Network>

Усі параметри, пов’язані з мережею, супроводжуються описом. Параметри за промовчанням позначені хрестиком ().
Зірочки (*)
Параметри, позначені «*1», не можна імпортувати та експортувати.
Параметри, позначені «*2», можуть не відображатися залежно від моделі, що використовується, вибраних варіантів або інших елементів налаштування.

<Select Wired/Wireless LAN>

Під час переходу від бездротової до дротової локальної мережі на апараті потрібно вказувати параметр. І навпаки, під час переходу від дротової до бездротової локальної мережі на апараті не потрібно вказувати цей параметр (можна переключатися за допомогою параметра <Wireless LAN Settings>). Вибір дротової або бездротової локальної мережі
<Wired LAN>
<Wireless LAN>

<Wireless LAN Settings>

Укажіть параметри для бездротового підключення апарата до локальної мережі. Можна переглянути поточні параметри або вказати параметр, за якого енергоспоживання буде меншим.
<SSID Settings>
Щоб налаштувати бездротове підключення, за допомогою панелі керування вручну вкажіть необхідні відомості, зокрема SSID і ключ мережі.
<Select Access Point>
Маршрутизатори бездротової локальної мережі автоматично підключені до апарата, тому їх можна вибрати зі списку. Ключ мережі потрібно вводити вручну, як-от: ключі WEP або PSK. Настроювання підключення шляхом вибору маршрутизатора бездротової локальної мережі
<Enter Manually>
Настройте бездротове підключення, ввівши вручну SSID. Використовуючи цей спосіб, можна детальніше вказати параметри автентифікації та шифрування. Настроювання підключення із зазначенням докладних параметрів
<Security Settings>
<None>
<WEP>
<Open System>
Ключ WEP від 1 до 4
<Shared Key>
Ключ WEP від 1 до 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Auto>
<AES-CCMP>
<WPS Push Button Mode>
За допомогою кнопки WPS на бездротовому маршрутизаторі можна вибрати автоматичне настроювання бездротового підключення. Настроювання підключення за допомогою кнопкового режиму WPS
<WPS PIN Code Mode>
Щоб настроїти бездротове підключення, введіть PIN-код для бездротового маршрутизатора WPS. Настроювання підключення за допомогою режиму PIN-коду для WPS
<Power Save Mode>
Виберіть, чи активація режиму енергозберігання апарата залежатиме від сигналів, які подає маршрутизатор бездротової локальної мережі.
<Off>
<On>
<Connection Information> *1
Виберіть елемент, щоб переглянути поточні параметри бездротової локальної мережі. Перегляд параметрів мережі
<MAC Address>
<Wireless LAN Status>
<Latest Error Information>
<Channel>
<SSID Settings>
<Security Settings>
<Power Save Mode>

<Direct Connection Settings>

Укажіть, чи потрібно встановлювати пряме підключення. Коли цю функцію ввімкнено, можна підключатися безпосередньо до апарата навіть у середовищі без точки доступу чи маршрутизатора безпроводової локальної мережі. Пряме підключення (режим точки доступу)
<Use Direct Connection>
<Off>
<On>
<Direct Connection Termination>
Укажіть час, через який відбуватиметься автоматичне відключення після встановлення прямого підключення.
<Automatically Terminate Session>
<Off>
<On>
<Time Until Session Terminates>
від 1 до 60 (min.)
<Access Point Mode Settings>
Виконайте довільне налаштування SSID/ключа мережі. Якщо до апарата необхідно підключити кілька мобільних пристроїв одночасно, потрібно довільно налаштувати як SSID, так і ключ мережі.
<Use Custom SSID>
<Off>
<On>
<SSID>
 
<Use Custom Network Key>
<Off>
<On>
<Network Key>
<Keep Enabled If SSID/Ntwk Key Spcfd> *2
Укажіть, чи потрібно очікувати на встановлення прямого підключення з апаратом.
<Off>
<On>
Перш ніж встановлювати для цього параметра значення <On>, налаштуйте користувацький ідентифікатор SSID або ключ мережі в розділі <Access Point Mode Settings>.
<Config. IP Address For Direct Conn.>
Введіть IP-адресу апарата під час встановлення прямого підключення.
192.168.22.1

<Easy Connection via PC>

Розпочніть процедуру простого підключення через комп’ютер (режим настроювання без кабелю). Параметри мережі можна настроїти через комп’ютер за допомогою програми Canon Laser NW Device Setup Utility.
Службову програму Canon Laser NW Device Setup Utility можна завантажити з веб-сайту компанії Canon (https://global.canon/).

<TCP/IP Settings>

Для використання апарата в мережі TCP/IP укажіть параметри, наприклад параметри IP-адреси.
<IPv4 Settings>
Укажіть параметри для використання апарата в мережі IPv4.
<IP Address Settings>
У мережі TCP/IP налаштуйте IP-адресу, яка використовується для ідентифікації пристроїв, наприклад комп’ютерів і принтерів. Призначення адреси IPv4
<Auto Acquire>
<Auto Acquire>
<Off>
<On>
<Select Protocol>
    <Off>
    <DHCP>
<Auto IP>
    <Off>
    <On>
 
<Manually Acquire>*2
<IP Address>: 0.0.0.0
<Subnet Mask>: 0.0.0.0
<Gateway Address>: 0.0.0.0
 
<Check Settings>
<DHCP Option Settings>
Якщо DHCP ввімкнуто, за допомогою цих параметрів укажіть, чи потрібно використовувати додаткові функції DHCP для отримання адреси сервера DNS або імені домену. Налаштування DNS
<Acquire Host Name>
<Off>
<On>
 
<DNS Dynamic Update>
<Off>
<On>
 
<Acquire DNS Server Address>
<Off>
<On>
 
<Acquire Domain Name>
<Off>
<On>
 
<Acquire WINS Server Address>
<Off>
<On>
 
<Acquire POP Server Address>
<Off>
<On>
<PING Command>
Служить для перевірки підключення апарата до комп’ютера через мережу. Перевірка підключення до мережі
<IPv6 Settings>
Укажіть параметри для використання апарата в мережі IPv6. Настроювання адрес IPv6
<Use IPv6>
<Off>
<On>
<Check IPv6 Settings>
Можна перевірити адресу локального зв’язку, що отримується автоматично.
<Stateless Address Settings>
Увімкніть або вимкніть адреси без збереження стану.
<Stateless Address Settings>
<Off>
<On>
 
<Check Settings>
<Stateless Address>
<Prefix Length>
<DHCPv6 Settings>
Увімкніть або вимкніть адресу зі збереженням стану, отриману через DHCPv6.
<Use DHCPv6>
<Off>
<On>
 
<Check Settings>
<Stateful Address>
<Prefix Length>
<DHCP Option Settings>
Якщо DHCP ввімкнуто, за допомогою цих параметрів укажіть, чи потрібно використовувати додаткові функції DHCP для отримання адреси сервера DNS або імені домену. Налаштування DNS
<Acquire DNS Server Address>
<Off>
<On>
 
<Acquire Domain Name>
<Off>
<On>
<DNS Settings>
Укажіть параметри для системи імен доменів (DNS), що надає ім’я хоста для перетворень IP-адрес. Налаштування DNS
<IPv4 DNS Server Address Settings>
Укажіть адресу ІР-адресу сервера DNS у середовищі IPv4.
<Primary DNS Server>: 0.0.0.0
<Secondary DNS Server>: 0.0.0.0
<DNS Host Name/Domain Name Settings>
Укажіть ім’я хоста апарата для реєстрації на сервері DNS, а також доменне ім’я, до якого належить апарат.
<IPv4>
<Host Name>
<Domain Name>
 
<IPv6>
<Use IPv4 Host/Domain>
<Off>
<Host Name>
<Domain Name>
<On>
<DNS Dynamic Update Settings>
Виберіть, чи потрібно з кожним зміненням IP-адреси апарата динамічно оновлювати записи DNS.
<IPv4>
<DNS Dynamic Update>
<Off>
<On>
<DNS Dynamic Update Interval>
    від 0 до 24 до 48 (hr.) 
 
<IPv6>
<DNS Dynamic Update>
<Off>
<On>
<Register Manual Address>
    <Off>
    <On>
<Register Stateful Address>
    <Off>
    <On>
<Register Stateless Address>
    <Off>
    <On>
<DNS Dynamic Update Interval>
    від 0 до 24 до 48 (hr.)
<mDNS Settings>
Укажіть параметри використання функцій DNS без серверів DNS.
<IPv4>
<Use mDNS>
<Off>
<On>
<mDNS Name>
 
<IPv6>
<Use mDNS>
<Off>
<On>
<Use Same mDNS Name as IPv4>
    <Off>
        <mDNS Name>
    <On>
<WINS Settings>
Укажіть параметри для служби інтернет-імен Windows (WINS), яка надає ім’я NetBIOS для перетворень IP-адрес у змішаному мережевому середовищі NetBIOS і TCP/IP. Настроювання WINS
<WINS Resolution>
<Off>
<On>
<WINS Server Address>: 0.0.0.0
<LPD Settings>
Увімкніть або вимкніть LPD – протокол друку, який можна використовувати на будь-якій платформі апаратного забезпечення або в операційній системі. Крім цього, можна встановити час очікування до скасування друку в разі переривання прийому даних друку. Настроювання протоколів друку та функцій WSD
<Use LPD Printing>
<Off>
<On>
 
<RX Timeout>
 від 1 до 5 до 60 (min.)
<RAW Settings>
Увімкніть або вимкніть RAW – особливий протокол друку Windows. Крім цього, можна встановити час очікування до скасування друку в разі переривання прийому даних друку. Настроювання протоколів друку та функцій WSD
<Use RAW Printing>
<Off>
<On>
 
<RX Timeout>
 від 1 до 5 до 60 (min.)
<WSD Settings>
Увімкніть або вимкніть автоматичний пошук і отримання інформації для принтера за допомогою протоколу WSD. Настроювання протоколів друку та функцій WSD
<Use WSD Printing>
<Off>
<On>
 
<Use WSD Browsing>
<Off>
<On>
 
<Use Multicast Discovery>
<Off>
<On>
<Use HTTP>
Увімкніть або вимкніть протокол HTTP, необхідний для з’єднання з комп’ютером, наприклад під час використання Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача), друку WSD або друку за допомогою служби Google Cloud Print. Вимкнення зв’язку HTTP
<Off>
<On>
<Use IPSec> *1
Укажіть, чи слід здійснювати зашифрований зв’язок, створивши віртуальну приватну мережу (VPN) через протоколи IPSec. Настроювання параметрів протоколу IPSec
<Off>
<On>
<Port Number Settings>
Відповідно до мережевого середовища змініть номери портів для протоколів. Змінення номерів портів
<LPD>
від 1 до 515 до 65535
 
<RAW>
від 1 до 9100 до 65535
 
<WSD Multicast Discovery>
від 1 до 3702 до 65535
 
<HTTP>
від 1 до 80 до 65535
  
<Multicast Discovery>
від 1 до 427 до 65535
 
<POP3>
від 1 до 110 до 65535
 
<SNMP>
від 1 до 161 до 65535
<MTU Size>
Виберіть максимальний розмір пакетів, які апарат надсилатиме й отримуватиме. Змінення максимального розміру пакета даних
<1300>
<1400>
<1500>

<SNMP Settings>

Укажіть параметри для моніторингу й керування апаратом з комп’ютера під керуванням програмного забезпечення, сумісного із SNMP. Моніторинг і контроль апарата за допомогою SNMP
<SNMPv1 Settings>
Увімкніть або вимкніть SNMPv1. Під час активації SNMPv1 укажіть ім’я спільноти та права доступу до об’єктів бази інформації керування (Management Information Base, MIB).
<Off>
<On>
<SNMPv3 Settings>
Увімкніть або вимкніть SNMPv3. Використовуйте Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача), щоб вказати детальні параметри, які застосовуються за ввімкнення SNMPv3.
<Off>
<On>
<Acquire Printer Mngt. Info. from Host>
Увімкніть або вимкніть моніторинг інформації про керування принтером за допомогою комп’ютера, підключеного до Інтернету, під керуванням програмного забезпечення, сумісного із SNMP.
<Off>
<On>
<Format Host Rsrcs. MIB to RFC2790>
Укажіть, чи слід дотримуватися розширених технічних характеристик (RFC2790) протоколу під час відстеження стану апарата за допомогою сумісного з протоколом SNMP програмного забезпечення.
<Off>
<On>

<Use Dedicated Port>

Увімкніть або вимкніть призначений порт. Призначений порт використовують під час друку з комп’ютера, а також під час перегляду або зазначення параметрів апарата через мережу.
<Off>
<On>

<Dedicated Port Auth. Method>

Укажіть, чи слід обмежити способи автентифікації, а саме використовувати захищену автентифікацію під час використання призначеного порту. Якщо вибрано значення <Mode 2>, способи автентифікації буде обмежено до захищеної автентифікації.
<Mode 1>
<Mode 2>
Якщо вибрано <Mode 2>, у деяких випадках не можна буде встановити з’єднання за допомогою програмного забезпечення для керування пристроєм або драйвера.

<Wait Time for Conn. at Startup>

Укажіть час очікування підключення до мережі. Виберіть параметр залежно від мережевого середовища. Установлення часу очікування підключення до мережі
від 0 до 300 (sec.)

<Ethernet Driver Settings>

Виберіть тип мережі Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) і режим зв’язку Ethernet (напівдуплекс/повний дуплекс). Можна також переглянути MAC-адресу для дротової локальної мережі.
<Auto Detect>
Укажіть, яким чином потрібно встановлювати режим зв’язку та тип Ethernet – автоматично чи вручну. Настроювання параметрів Ethernet
<Off>
<Communication Mode>
<Half Duplex>
<Full Duplex>
<Ethernet Type>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>
<1000BASE-T>
 
<On>
Якщо для параметра <Communication Mode> вибрано значення <Half Duplex>, тип мережі <1000BASE-T> вибрати не можна.
<MAC Address>
Перевірте MAC-адресу апарата – унікальний номер кожного пристрою зв’язку. Перегляд МАС-адреси для дротової локальної мережі

<Use IEEE 802.1X> *1*2

Увімкніть або вимкніть автентифікацію IEEE 802.1X. Налаштування параметрів автентифікації IEEE 802.1X
<Off>
<On>

<Firewall Settings>

Без належної безпеки неавторизовані сторонні особи можуть отримати доступ до комп’ютерів та інших пристроїв зв’язку, які підключені до мережі. Щоб запобігти несанкціонованому доступу, укажіть параметри для пакетного фільтра – це функція, яка обмежує зв’язок із пристроями з указаними IP-адресами або MAC-адресами.
<IPv4 Address Filter>
Увімкнення або вимкнення параметрів для надсилання або отримання пакетного фільтрування за посередництвом пристроїв із визначеними адресами IPv4. Зазначення IP-адрес для налаштувань брандмауера
<Outbound Filter>
<Off>
<On>
 
<Inbound Filter>
<Off>
<On>
<IPv6 Address Filter>
Увімкнення або вимкнення параметрів для надсилання або отримання пакетного фільтрування за посередництвом пристроїв із визначеними адресами IPv6. Зазначення IP-адрес для налаштувань брандмауера
<Outbound Filter>
<Off>
<On>
 
<Inbound Filter>
<Off>
<On>
<MAC Address Filter>
Увімкніть або вимкніть параметри для надсилання або отримання пакетного фільтрування за посередництвом пристроїв із визначеними MAC-адресами. Зазначення MAC-адрес для налаштувань брандмауера
<Outbound Filter>
<Off>
<On>
 
<Inbound Filter>
<Off>
<On>

<Google Cloud Print Settings>

Увімкнення або вимкнення технології Google Cloud Print. Реєстрація апарата в службі Google Cloud Print
<Use Google Cloud Print>
<Off>
<On>
 
<Google Cloud Print Regist. Status>*1

<Device Settings Management>

Укажіть, чи слід використовувати додаткові модулі iW Management Console для керування даними апарата, наприклад параметрами. За додатковою інформацією щодо iW Management Console звертайтеся до найближчого дилера Canon. Настроювання параметрів зв’язку між апаратом і додатковими компонентами
<Off>
<On>

<RMT-SW>

Залиште для цього перемикача встановлене значення <Off>. Коли представник служби технічної підтримки віддалено виконуватиме технічне обслуговування пристрою, вас можуть попросити встановити перемикач на значення <On>.
<Off>
<On>

<Initialize Network Settings>

Повертає параметри мережі до встановлених на заводі значень за промовчанням. <Initialize Menu>
6U2A-057