Призначення адреси IPv4

 
IPv4-адресу апарата можна або призначити автоматично за допомогою динамічного протоколу адресації IP (наприклад, протокол DHCP), або ввести вручну. Під час підключення апарата до дротової локальної мережі переконайтеся, що з’єднувачі кабелю локальної мережі щільно вставлені в порти (див. розділ Підключення до дротової локальної мережі). За потреби можна перевірити підключення до мережі.

Призначення адреси IPv4

1
Виберіть елемент <Menu> на екрані Home. Екран Home
2
Виберіть елемент <Preferences>  <Network>.
Якщо з’явиться екран входу, введіть правильний ідентифікатор і PIN-код. Вхід у систему апарата
3
Виберіть елементи <TCP/IP Settings>  <IPv4 Settings>  <IP Address Settings>.
4
Настройте параметри IP-адреси.
<Auto Acquire>
Виберіть цей параметр, щоб автоматично призначати ІР-адресу за допомогою протоколу DHCP. Якщо на дисплеї відображається <On>, автоматичну адресацію ввімкнено.
<Manually Acquire>
Виберіть цей параметр, щоб налаштувати параметри IP-адреси за допомогою ручного введення. Щоб вибрати цей варіант, для параметра автоматичного отримання необхідно встановити значення <Off>.
<Check Settings>
Виберіть, щоб переглянути поточні параметри IP-адреси.
Автоматичне призначення IP-адреси
1
Виберіть елемент <Auto Acquire>.
2
Установіть значення <On> для параметра <Auto Acquire> і виберіть <Select Protocol>.
3
Виберіть елемент <DHCP>.
Користувач не бажає призначати IP-адресу за допомогою DHCP/BOOTP/RARP
Виберіть елемент <Off>. Якщо вибрати <DHCP>, коли ці служби недоступні, апарат лише витратить час і ресурси підключення для їх пошуку в мережі.
4
Перевірте, чи для параметра <Auto IP> установлено значення <On>.
Якщо встановлено значення <Off>, змініть його на <On>.
5
Виберіть елемент <Apply>.
IP-адреси, призначені за допомогою протоколу DHCP, пріоритетніші за адреси, отримані за допомогою автоматичного отримання IP-адреси.
Введення IP-адреси вручну
1
Виберіть елемент <Auto Acquire> і виберіть значення <Off> для параметра <Auto Acquire> <Apply>  <OK>.
2
Виберіть елемент <Manually Acquire>.
3
Введіть параметри <IP Address>, <Subnet Mask>, і <Gateway Address> і виберіть елемент <Apply>.
5
Виберіть елемент <OK>.
6
Перезапустіть апарат. Перезапуск апарата
Перевірка правильності параметрів
Переконайтеся, що екран інтерфейсу Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) можна відобразити на комп’ютері (див. розділ Початок роботи з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)). Якщо комп’ютер недоступний, з’єднання можна перевірити за допомогою панелі керування (див. розділ Перевірка підключення до мережі).
IP-адресу змінено після встановлення драйвера принтера
Необхідно додати новий порт. Настроювання портів принтера

Перевірка підключення до мережі

1
Виберіть елемент <Menu> на екрані Home. Екран Home
2
Виберіть елемент <Preferences>  <Network>.
Якщо з’явиться екран входу, введіть правильний ідентифікатор і PIN-код. Вхід у систему апарата
3
Виберіть елементи <TCP/IP Settings>  <IPv4 Settings>  <PING Command>.
4
Введіть IPv4-адресу іншого пристрою в мережі та натисніть <Apply>.
Якщо встановлено належне підключення, відображається повідомлення <Received response from the host.>.
6U2A-00K