Змінення максимального розміру пакета даних

У більшості мереж Ethernet максимальний розмір пакета для пересилання становить 1500 байтів. Пакет – це порція даних, на які розбиваються початкові дані перед надсиланням. Максимальний розмір пакета даних (maximum transmission unit – MTU) може відрізнятися залежно від мережі. За потреби змініть параметри апарата. Для отримання докладнішої інформації зверніться до адміністратора мережі.
1
Виберіть елемент <Menu> на екрані Home. Екран Home
2
Виберіть елемент <Preferences>  <Network>.
Якщо з’явиться екран входу, введіть правильний ідентифікатор і PIN-код. Вхід у систему апарата
3
Виберіть елемент <TCP/IP Settings>  <MTU Size>.
4
Виберіть значення MTU.
5
Виберіть елемент <OK>.
6
Перезапустіть апарат. Перезапуск апарата
6U2A-011