Перевірка ідентифікатора SSID та мережевого ключа

Під час настройки підключення вручну потрібно вказати ідентифікатор SSID та мережевий ключ маршрутизатора бездротової локальної мережі. Ідентифікатор SSID та мережевий ключ можуть бути позначені на мережевих пристроях. Огляньте пристрої та запишіть потрібні відомості, перш ніж настроювати підключення. Докладнішу інформацію див. у посібниках з експлуатації мережевих пристроїв або зверніться до виробника.
Ідентифікатор SSID
Ім’я, що визначає конкретну бездротову локальну мережу. Іноді ідентифікатор SSID називають «ім’ям точки доступу» або «ім’ям мережі».
Мережевий ключ
Ключове слово або пароль для шифрування даних або автентифікації мережі. Іноді мережевий ключ називають «ключем шифрування», «ключем WEP», «парольною фразою WPA/WPA2» або «попередньо наданим ключем (PSK)».
Протоколи безпеки бездротової локальної мережі (автентифікація/шифрування)
Під час настроювання вручну бездротового підключення шляхом зазначення детальних параметрів, потрібно вказати параметри безпеки. Перевірте наведені нижче відомості.
Типи безпеки (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
Метод автентифікації (Open System/Shared Key)
Метод шифрування (TKIP/AES-CCMP)
6U2A-00H