Настроювання підключення із зазначенням докладних параметрів

Якщо потрібно докладно вказати параметри безпеки або неможливо встановити бездротове підключення, дотримуючись інших процедур, введіть вручну всі відомості, потрібні для підключення до бездротової локальної мережі. Перш ніж указати докладні параметри, перевірте й запишіть зареєстровані відомості, зокрема ідентифікатор SSID, мережевий ключ і протоколи безпеки бездротової локальної мережі. Перевірка ідентифікатора SSID та мережевого ключа
1
Виберіть елемент <Menu> на екрані Home. Екран Home
2
Виберіть елемент <Preferences>  <Network>.
Якщо з’явиться екран входу, введіть правильний ідентифікатор і PIN-код. Вхід у систему апарата
3
Виберіть елемент <Wireless LAN Settings>.
Якщо відображається повідомлення <Do you want to enable the wireless LAN?>, виберіть <Yes>.
4
Прочитайте повідомлення, що відображається, і виберіть <OK>.
5
Виберіть елемент <SSID Settings>  <Enter Manually>.
6
Введіть записаний ідентифікатор SSID.
Введіть ідентифікатор SSID та виберіть елемент <Apply>.
Інформацію про введення тексту див. в розділі Введення тексту.
7
Укажіть параметри безпеки, спираючись на записані відомості.
Якщо параметри безпеки не потрібно вказувати, виберіть <None>.
Використання WEP
Використання WPA-PSK або WPA2-PSK
8
Виберіть елемент <Yes>.

У випадку появи повідомлення про помилку під час настроювання
Виберіть елемент <Close>, перевірте правильність указаних параметрів і поверніться до кроку 5.
9
Почекайте, доки не відобразиться повідомлення <Connected.>.
10
Виберіть елемент <Close>.
Зачекайте декілька хвилин, доки ІР-адреса та інші елементи не встановляться автоматично.
Потужність сигналу
Якщо для підключення доступні кілька маршрутизаторів бездротової локальної мережі, апарат зв’яжеться із пристроєм, який має найпотужніший сигнал. Потужність сигналу вимірюється за допомогою RSSI (Показник потужності отриманого сигналу).
IP-адресу можна вказати вручну. Настроювання IP-адрес
Коли апарат підключено до бездротової локальної мережі, на екрані Home або на екрані основних функцій відображається піктограма Wi-Fi. Основні екрани
Зменшення рівня споживання енергії
Залежно від сигналів, які подає маршрутизатор бездротової локальної мережі, апарат можна налаштувати на перехід у режим <Power Save Mode>. <Power Save Mode>
Змінення IP-адреси апарата
У середовищі DHCP IP-адреса апарата може змінюватись автоматично. У такому випадку підключення буде збережено до тих пір, доки апарат і комп’ютер пов’язано з однією підмережею.
6U2A-00F