Настроювання підключення за допомогою режиму PIN-коду для WPS

Якщо маршрутизатор бездротової локальної мережі підтримує режим PIN-коду для WPS, створіть PIN-код апарата й зареєструйте його в мережевому пристрої.
Керування маршрутизаторами бездротової локальної мережі може відрізнятися залежно від пристрою. Для отримання докладної інформації див. посібники з експлуатації мережевого пристрою.
З комп’ютера
1
Отримайте доступ до маршрутизатора бездротової локальної мережі з комп’ютера та відобразіть екран для введення PIN-коду для WPS.
Див. посібники з експлуатації мережевого пристрою для отримання докладнішої інформації.
З панелі керування
2
Виберіть елемент <Menu> на екрані Home. Екран Home
3
Виберіть елемент <Preferences> <Network>.
Якщо з’явиться екран входу, введіть правильний ідентифікатор і PIN-код. Вхід у систему апарата
4
Виберіть елемент <Wireless LAN Settings>.
Якщо відображається повідомлення <Do you want to enable the wireless LAN?>, виберіть <Yes>.
5
Прочитайте повідомлення, що відображається, і виберіть <OK>.
6
Виберіть елемент <WPS PIN Code Mode>.
7
Виберіть елемент <Yes>.
Створений PIN-код відобразиться на дисплеї.
З комп’ютера
8
Зареєструйте створений PIN-код у маршрутизаторі бездротової локальної мережі.
Зареєструйте PIN-код на екрані налаштування, що відображається на кроці 1.
PIN-код потрібно зареєструвати впродовж 10 хвилин після натискання клавіші <Yes> під час виконання кроку 7.
У випадку появи повідомлення про помилку під час настроювання
Виберіть елемент <Close> і поверніться до кроку 6.
З панелі керування
9
Почекайте, доки не відобразиться повідомлення <Connected.>.
10
Виберіть елемент <Close>.
Зачекайте декілька хвилин, доки ІР-адреса та інші елементи не встановляться автоматично.
Потужність сигналу
Якщо для підключення доступні кілька маршрутизаторів бездротової локальної мережі, апарат зв’яжеться із пристроєм, який має найпотужніший сигнал. Потужність сигналу вимірюється за допомогою RSSI (Показник потужності отриманого сигналу).
IP-адресу можна вказати вручну. Настроювання IP-адрес
Коли апарат підключено до бездротової локальної мережі, на екрані Home або на екрані основних функцій відображається піктограма Wi-Fi. Основні екрани
Зменшення рівня споживання енергії
Залежно від сигналів, які подає маршрутизатор бездротової локальної мережі, апарат можна налаштувати на перехід у режим <Power Save Mode>. <Power Save Mode>
Змінення IP-адреси апарата
У середовищі DHCP IP-адреса апарата може змінюватись автоматично. У такому випадку підключення буде збережено до тих пір, доки апарат і комп’ютер пов’язано з однією підмережею.
6U2A-00C