Настроювання підключення за допомогою кнопкового режиму WPS

Якщо маршрутизатор бездротової локальної мережі підтримує кнопковий режим WPS, можна легко настроїти підключення за допомогою кнопки WPS.
Керування маршрутизаторами бездротової локальної мережі може відрізнятися залежно від пристрою. Для отримання докладної інформації див. посібники з експлуатації мережевого пристрою.
1
Виберіть елемент <Menu> на екрані Home. Екран Home
2
Виберіть елемент <Preferences>  <Network>.
Якщо з’явиться екран входу, введіть правильний ідентифікатор і PIN-код. Вхід у систему апарата
3
Виберіть елемент <Wireless LAN Settings>.
Якщо відображається повідомлення <Do you want to enable the wireless LAN?>, виберіть <Yes>.
4
Прочитайте повідомлення, що відображається, і виберіть <OK>.
5
Виберіть елемент <WPS Push Button Mode>.
6
Виберіть елемент <Yes>.
7
Натисніть і утримуйте кнопку WPS на маршрутизаторі бездротової локальної мережі.
Цю кнопку потрібно натиснути впродовж 2 хвилин після натискання <Yes> під час виконання кроку 6.
Залежно від мережевого пристрою може знадобитися натиснути й тримати кнопку 2 секунди або довше. Для отримання докладної інформації див. посібники з експлуатації мережевого пристрою.
У випадку появи повідомлення про помилку під час настроювання
Виберіть елемент <Close> і поверніться до кроку 5.
8
Почекайте, доки не відобразиться повідомлення <Connected.>.
9
Виберіть елемент <Close>.
Зачекайте декілька хвилин, доки ІР-адреса та інші елементи не встановляться автоматично.
Потужність сигналу
Якщо для підключення доступні кілька маршрутизаторів бездротової локальної мережі, апарат зв’яжеться із пристроєм, який має найпотужніший сигнал. Потужність сигналу вимірюється за допомогою RSSI (Показник потужності отриманого сигналу).
IP-адресу можна вказати вручну. Настроювання IP-адрес
Коли апарат підключено до бездротової локальної мережі, на екрані Home або на екрані основних функцій відображається піктограма Wi-Fi. Основні екрани
Зменшення рівня споживання енергії
Залежно від сигналів, які подає маршрутизатор бездротової локальної мережі, апарат можна налаштувати на перехід у режим <Power Save Mode>. <Power Save Mode>
Змінення IP-адреси апарата
У середовищі DHCP IP-адреса апарата може змінюватись автоматично. У такому випадку підключення буде збережено до тих пір, доки апарат і комп’ютер пов’язано з однією підмережею.
6U2A-00A