Promjena ID-a i PIN-a upravitelja sustava

Nakon omogućavanja Upravljanja ID-brojem odjela, prije prijave korisnicima morate omogućiti ID-brojeve odjela. ID i PIN upravitelja sustava po zadanim su postavkama postavljeni na "7654321", ali zbog sigurnosnih razloga preporučujemo da ih promijenite. Kako biste ih promijenili, slijedite postupak opisan u nastavku.
PIN upravitelja sustava ne smijete zaboraviti. Ako zaboravite PIN upravitelja sustava, javite se lokalnom ovlaštenom zastupniku za Canon.
To nije zadana postavka za administratorsku postavku korisničke autentikacija. Kako biste odredili tu postavku za korisnika s administratorskim ovlastima u Korisničkoj autentikaciji, za opciju [Select Role to Set:] odaberite vrijednost "Administrator". Registriranje podataka uređaja na lokalnom uređaju
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Postavke upravljanja>  <Upravljanje korisnicima>  <Postavke podataka o upravitelju sustava>.
3
Izvršite neophodne promjene u postavkama upravitelja sustava i pritisnite <OK>.
<ID upravitelja sustava>
Unesite broj od najviše 7 znamenki za novi ID upravitelja sustava.
<PIN upravitelja sustava>
Unesite broj od najviše 7 znamenki za novi PIN upravitelja sustava i pritisnite <Potvrdi>. Za potvrdu ponovo unesite PIN i pritisnite <OK>.
<Ime upravitelja sustava> / <E-mail adresa> / <Podaci za kontakt> / <Komentar>
Prema potrebi unesite informacije o administratoru.
Ne možete registrirati ID ili PIN upravitelja sustava koji će se sastojati samo od nula, npr. "00" ili "0000000".
Čak i ako unesete manje od sedam znamenki, nule se dodaju na početak broja i postavlja se sedmeroznamenkasti broj.
Za ID i PIN upravitelja sustava unos sedam znamenki možete učiniti obaveznim. Za više informacija kontaktirajte lokalnog ovlaštenog zastupnika za Canon.
6W22-093