Problemi s rezultatima ispisa

Ispisana je slika na pogrešnom mjestu ili je nakošena.

Jesu li vodilice za papir pogrešno poravnate?

Podesite vodilice za papir prema papiru umetnutom u izvor papira.

Slike su neujednačene ili se slabo vide.

Je li papir vlažan?

Zamijenite ga papirom koji nije vlažan.

Jesu li gradacija i gustoća ispravno postavljene?

Podesite gradaciju.
Podešavanje gradacije

Bubanj je prljav.

Pritisnite   <Podešavanje/održavanje>  <Održavanje>  <Čišćenje bubnja> da biste očistili bubanj.

Ispisi izgledaju prljavo ili mutno

Bubanj je prljav.

Pritisnite   <Podešavanje/održavanje>  <Održavanje>  <Čišćenje bubnja> da biste očistili bubanj.

Pojavljuju se crne pruge.

Je li područje za skeniranje uloženih dokumenata prljavo?

Očistite područje za skeniranje uloženih dokumenata.
Čišćenje ulagača

Došlo je do probijanja boje.

Je li postavljena odgovarajuća gustoća pozadine?

Ako na ispisu primijetite probijanje boje, situaciju bi moglo poboljšati podešavanje gustoće pozadine koje daje fini ispis.
Osnovni postupci kopiranja
Osnovni postupci vezani uz slanje faksova
Prilagodba gustoće

Slike se ne ispisuju na pravu stranu papira.

Je li umetnuti papir ispravno orijentiran?

Provjerite orijentaciju i stranu papira koji je okrenut prema gore. Ako je orijentacija pogrešna, umetnite ga ponovno.
Umetanje papira

Slike se ne ispisuju u pravoj veličini.

Podudaraju li se format izvornika i format umetnutog papira?

Zamijenite umetnuti papir papirom formata na koji želite ispisivati.
Podesite [Output Size] u upravljačkom programu pisača tako da se podudara s papirom na koji se ispisuje.

Pri obostranom se ispisu ne podudara orijentacija na obje strane papira.

Jesu li postavke obostranog ispisa točne?

Za provjeru postavki ispisa slijedite postupak u nastavku.
1
Odaberite orijentaciju izvornika na zaslonu s postavkama ispisa u aplikaciji.
2
Na zaslonu [Basic Settings] upravljačkog programa postavite [Orientation] na istu orijentaciju koju ste postavili u prvom koraku.
3
Pri pregledu ispisa postavite [Page Layout] [Page Order] [1-sided/2-sided/Booklet Printing] [Binding Location].
[Page Order] se prikazuje kada je [Page Layout] postavljen na [2 on 1] ili više.
6W22-0HW