Erisuuruste originaalide koos paljundamine (Erisuurused originaalid)

 
Saate sööturisse sisestada erineva suurusega originaalid ja need korraga skannida. Nii pole enam vajadust paberit valida ja originaali uuesti sisestada.
Skannimisel kehtivad teatavad originaaldokumentide suuruste kombinatsioonide piirangud. Sobimatu kombinatsiooniga skannimine võib originaaldokumente kahjustada või paberiummistusi tekitada.
Söötur
Ärge pange kokku erineva kaaluga ja paberitüübiga originaaldokumente, sest see võib originaaldokumente kahjustada või paberiummistusi tekitada.
Te ei saa kasutada kõiki järgnevaid režiime samal ajal.
<Erisuurused originaalid>
<Nihutus>
<Paberi valik>:<Aut.>
1
Asetage originaalid sööturisse. Originaalide asetamine
2
Vajutage <Paljundamine>. <Avakuva> kuva
3
Vajutage <Valikud> paljundamise põhifunktsioonide kuval. Paljundamise põhifunktsioonide kuva
4
Vajutage <Erisuurused originaalid>.
5
Vajutage <Sule>.
6
Vajutage nuppu
Paljundamine algab.
Kui paljundamiseks on määratud <Erisuurused originaalid>, siis väljastatakse iga originaal optimaalsel paberiformaadil. Kui tahate paljundada kõik originaalid samas formaadis paberile või paljundada ühepoolsed eri formaadis originaalid mõlemale küljele, määrake paber seadega <Paberi valik>.
6W1W-03Y