Kuval <Avamenüü> kuvatavad üksused.

Selles jaotises kirjeldatakse kuval <Avakuva> kuvatavaid üksusi.

Funktsiooninupud

Nende nuppude abil saate avada põhifunktsioonide, nt "Paljundamine" või "Skaneeri ja saada" kuvasid.
Kui sageli kasutatavad sätted on seadistatud kui <Isiklik>/<Jagatud>, lisatakse need kuvale nuppudena.
Nupu pika vajutamise korral kuvatakse vastava nupuga seotud seaded.

Selle nupu abil saate kohandada ja hallata kuva <Avakuva>. Menüü kuvamiseks võite ka vajutada ja hoida näppu taustapildil.
Kuva <Avakuva> kohandades saate muuta taustapilti või nuppude suurust. Haldusseadete abil saate kuvada/peita ajajoont vmt. Kuva <Avamenüü> kohandamine
Saate ka kuvada <Menu>, kui hoiate näppu pikalt kuva <Avakuva> tausta peal.

<Logi sisse>/<Logi välja>

Seda nuppu vajutades saate sisse või välja logida. Seadmesse sisselogimine

<Avakuva>

Kui vajutate seda nuppu, avaneb kuva <Avakuva>.

<Ajajoon>

Ajajoon on mugavust lisav funktsioon, mille abil saate kiiresti kasutada sageli vajaminevaid funktsioone, näiteks "Paljundamine", "Skaneeri ja saada" jne. Kasutatud sätete ajalugu lisatakse automaatselt ajajoonele, kust saate varasemad sätted ühe vajutusega taastada.
Ajajoonel kuvataksejärgmiste funktsioonide sätted.
Paljundamine
Faks
Skaneeri ja saada
Skaneeri ja salvesta (välja arvatud juhul, kui salvestate mälukandjatele)
Viimase 10 töö ajalugu säilitatakse ajajoonel kronoloogilises järjestuses. Varasemate tööde ajalugu kustutatakse ajajoonelt. Kui käivitate eelviimase töö uuesti, vahetuvad kahe eesmise töö järjenumbrid, aga ajajoonel kuvatavate tööde arv ei muutu. Kui sätteid muudetakse aga pärast nende taastamis, loetakse need uuteks sätetela.
Automaatselt lisatud ajaloo kustutamiseks või ajaloo sätete kuvale <Avakuva> isikliku nupuna/jagatud nupuna salvestamiseks vajutage ja hoidke all ajaloonuppu.. Aga, kui registreerite personaalset või jagatud nuppu ajaliinilt, ei saa te seadeid <Kuva kordusvalimisel kinnitusmenüü> ja <Alustage esilekutsumise toimingut (Toiming algab nupule vajutamisel.)> registreerida. Isiklike/jagatud nuppude salvestamine
Teavet ajajoonel kuvatavate elementide ja ikoonide kohta leiate jaotisest Ajajoonel kuvatavad üksused.
Kui sätte <Piira uuestisaatmist logist> väärtuseks on seatud <Sees>, ei säilitata sätete "Faks" ja "Skaneeri ja saada" väärtusi ajajoonel.
Ajajoone saab kuvada igale sisselogitud kasutajale. Jagatud ajajoont saab kuvada ka autentimata kasutajatele, külaliskasutajatele jne. Muutke sätete <Luba autentimata kasutajatel kasutada ajajoont> ja <Luba igal sisseloginud kasutajal kasutada ajajoont> väärtusi vastavalt oma vajadustele. Kuva <Avamenüü> kohandamine
Nende kasutajate jaoks, keda ei autendita (nt külaliskasutajate ja autentimata kasutajate jaoks) ajajoon ei muutu, kui sätte <Peatoite kiirkäivituse seaded> väärtuseks määratakse <Sees> ja teostatakse kiirkäivitus. Kui toite VÄLJAlülitamiseks seatakse sätte <Peatoite kiirkäivituse seaded> väärtuseks <Väljas> või kui kiirkäivitus pole võimalik, kustutatakse autentimist mitte kasutavate kasutajate (nt autentimata kasutajate või külaliskasutajate) ajajoon.
Sisselogitud kasutajate ajajoont saate jagada erinevate seadmete vahel, kui sünkroonite isikuandmed. Loend üksustest, mida on võimalik isikupärastada
Iga sisselogiva kasutaja kohta võidakse ajajoonele lisada järgmised paroolid.
Menüü Skaneeri ja saada sihtkohtade failiserverite sisselogimisparoolid
Krüpteerimisparoolid toimingu Skaneeri ja salvesta jaoks (<Parool vajalik dokumendi avamiseks> ja <Parool vajalik loa muutmiseks>)
Seda, kas parooliga lisatakse ka sisseloginud kasutaja ajajoonele, saate muuta seadega <Keela autentimise parooli vahemällu salvestamine>. Faksifunktsioonile seadega <Parool> seatud parool jääb aga alati ajajoonele, sõltumata sellest, milline on seade <Keela autentimise parooli vahemällu salvestamine> väärtus.
Sõltumata seade <Keela autentimise parooli vahemällu salvestamine> väärtusest, ei hoita ajajoonel autentimata kasutajate ega külaliskasutajate paroole. Kui faksifunktsioonile on aga parool määratud kuval <Parool>, siis seda ajajoonel ei kuvata.
Kui seade <Aadressraamatu pääsunumbrite haldamine> väärtuseks on määratud <Sees>, ei kuvata ajajoonel külaliskasutajatele ega autentimata kasutajatele saatmistööde logi ("Faks" ega menüüd "Skaneeri ja saada").
Ajajoont ei saa importida ega eksportida Seadete andmete importimine/eksportimine

<Oleku monitor>

Saate vaadata printimisolekut, fakside saatmise/vastuvõtmise olekut, kasutusajalugu jne. Samuti saate kontrollida allesoleva paberi ja tooneri hulka, tõrgete olekuid jm. Puuteekraani kasutamine

Nupu kuvamise piirkond

Vasakult paremale liikudes näete järgmist kolme tüüpi nuppe. Nuppe ei kuvata, kui nendega seotud sündmusi pole toimunud või kui nupuga seotud sätete väärtused on määramata.
Nupp USB-mälu eemaldamiseks
: Mäluseadme eemaldamise kinnituskuva
Nupp, mis käivitab taaste-/asendus-/varustustoimingu
: Paberiummistuse eemaldamistoimingute kuva
: Klambriummistuse eemaldamistoimingute kuva klammerduskassetti vahetamise protseduuri kuva
: Toonerikasseti vahetamistoimingu kuva
: Jääktooneri mahuti vahetamistoimingu kuva
: Klambrijääkide/augustusjääkide/lõikejääkide eemaldamistoimingu kuva
: Varuosa vahetamistoimingu kuva
Nupp <Keele/klaviatuuri lüliti>
: Kuvatava keele/klaviatuuri vahetamise kuva

Oleku kuvamise piirkond

Masina, pooleliolevate protsesside, tõrgete jmt olekud kuvatakse sõnumite ja ikoonidega. Iga teate korral rakendatavad meetmed
6W1W-022