Isiklike/jagatud nuppude salvestamine

Saate salvestada isiklike nuppe enda tarbeks ja jagatud nuppe kõigile kasutamiseks.
Isikliku nupu salvestamiseks peate olema sisse loginud isikliku autentimishalduse kaudu. Isikliku autentimise haldussätete konfigureerimine
Kui valite <Sisselogimise autent. info> seadele <Faili SA/brausimise autentimiseks kasutatav info>, ei saa faili sihtkoha parooli salvestada isikliku nupuna. <Faili SA/brausimise autentimiseks kasutatav info>
Teavet maksimaalse salvestatava isiklike ja jagatud nuppude arvu kohta vaadake teemast Haldusfunktsioonid.
Isiklike nuppe ei saa muuta jagatud nuppudeks ja vastupidi. Selleks, et seda teha, taastage seaded ja salvestage uus nupp valikus <Menu>.
Vajutage ja hoidke all nuppu, mille nime/kommentaari soovite muuta või mida soovite teisaldada/kustutada. Samu toiminguid (nime/kommentaari muutmine või nupu teisaldamine/kustutamine) on võimalik teha valikus <Menu> kuval <Avakuva>. Kuva <Avamenüü> kohandamine
Isiklikke nuppe on võimalik jagada mitme seadme vahel, kui sünkroonite isikustatud andmed. Loend üksustest, mida on võimalik isikupärastada
Isiklikele/jagatud nuppudele salvestatavad seaded
Isiklikele/jagatud nuppudele salvestatavad funktsioonid ja seaded on loetletud allpool.
Seaded, mida saab salvestada valikus <Lemmikseaded> seadele <Paljundamine> funktsioonile Paljundamistoimingute vähendamine
<Faks> seadme funktsiooniseaded Faksi saatmise põhitoimingud
Seaded, mida saab salvestada valikus <Lemmikseaded> seadele <Skaneeri ja saada> funktsioonile Kasulikud skannimisfunktsioonid
Seaded, mida saab salvestada valikus <Lemmikseaded> seadele <Skaneeri ja salvesta> funktsioonile Ekraani ja toimingute seadmine skannimiseks salvestamiseks
Salvestage funktsioonide <Skaneeri ja salvesta> ja <Juurdepääs failidele> asukohad valikus Salvestusruumi kasutamine
Funktsiooni <Faksi/I-faksi postkast> põhifunktsioonide kuva otseteed
Juurdepääsu serverisse ja sisselogimise parooli on võimalik salvestada isikliku/jagatud nupuna. See on mugav parooli sisestamise vahelejätmiseks, kui taastate salvestatud nupu. Kui soovite seada parooli registreeritud nupus salvestatud seadetele, sest importide isikliku või jagatud nupu seadeid teisele seadmele ja tahate takistada kasutajatel teise kasutajana esineda, jätke registreerimisel parool ära.
Registreeritud nuppude import/eksport
Registreeritud isiklikke/jagatud nuppe saate importida ja eksportida Remote UI (kaugkasutajaliidese) kaudu. Kõigi sätete import/eksport
Isikliku/jagatud nupuna Importida/eksportida saab imageRUNNER ADVANCE seeria seadmete isiklikke/jagatud nuppe, millel on kiirmenüü funktsioon.
Näide: Paljundusfunktsiooni salvestamine
1
Paljundamise seadete määramiseks valige <Paljundamine> . <Avakuva> kuva
2
Kui seadistused on tehtud, valige   <Salvesta avakuvasse>.
3
Kinnitage seaded ja valige <Edasi>.
4
Määrake toiming, mida soovite salvestatud nupu vajutamisel teostada ja valige <Edasi>.
Allpool kirjeldatud seade tulemuseks on erinev toiming vahetult pärast salvestatud nupu vajutamist.. Lisateavet leiate teemast „Isiklike/jagatud nuppude rakendamine”.
Kui määrate valiku <Kuva kordusvalimisel kinnitusmenüü> olekuks <Sees>, kuvatakse registreeritud nupu vajutamisel allpool näitatud kinnituskuva. Valige <Väljas> kui te ei soovi kinnituskuva kuvada.
Kui määrate valiku <Alustage esilekutsumise toimingut (Toiming algab nupule vajutamisel.)> olekusse <Sees>, algab paljundamine registreeritud nupu vajutamisel, ilma nuppu vajutamata. Valige <Väljas> kui soovite paljundamist alustada käsitsi nupule vajutades.
Kui määrate valikud <Kuva kordusvalimisel kinnitusmenüü> ja <Alustage esilekutsumise toimingut (Toiming algab nupule vajutamisel.)> olekusse <Sees> algab paljundamine, kui valite kinnituskuval <Jah>.
5
Sisestage nupu nimi ja kommentaar, valige <Isiklik> või <Jagatud> ja vajutage nuppu <OK>.
Sisenemiseks valige <Nimi> või <Kommentaar>. Kõige mugavam on sisestada seade nimi valikus <Nimi> ja teade valikus <Kommentaar>.
Nupu registreerimiseks ainult iseendale, valige <Isiklik>. Nupu registreerimiseks teistega jagamiseks, valige <Jagatud>.
Kui valikus <Avakuva küljenduse seaded> on valitud <12 keskmist nuppu lehe kohta> ei kuvata selgitust <Kommentaar> isiklike/jagatud nuppude puhul. Kuva <Avamenüü> kohandamine

Isiklike/jagatud nuppude rakendamine

Selles jaotises kirjeldatakse, kuidas isiklikke/jagatud nuppe rakendada. Selle funktsiooni läbiviimise toiming erineb sõltuvalt isikliku/jagatud nupu salvestamisel määratud seadetest ja registreeritud funktsioonist.
Kiirmenüüs salvestatud kiirvalimisklahvide sihtkohti klient-seadmel ei uuendata, isegi kui server-seadme kiirvalimisklahve uuendatakse. Kinnitage, kas sihtkohta on uuendatud, kui te ei saa saata salvestatud sihtkohta.
1
Valige nupp, mida soovite kasutada.
Iga ikoon viitab allpool näidatud funktsioonitüübile.
<Paljundamine>
<Faks>
<Skaneeri ja saada>
<Skaneeri ja salvesta>
<Juurdepääs failidele>
<Faksi/I-faksi postkast>
Nupu sisu saate rakendada ka järgmise toiminguga: vajutage ja hoidke all isiklikku/jagatud nuppu valige <Vali kasutusele>.
2
Teostage järgmine toiming sõltuvalt nupus registreeritud sisule.
Kui seade <Kuva kordusvalimisel kinnitusmenüü> väärtuseks on seatud <Sees>
Kui seade <Kuva kordusvalimisel kinnitusmenüü> väärtuseks on seatud <Väljas>
Kui valite <Skaneeri ja salvesta> funktsiooni nupu
Kui valite <Juurdepääs failidele> funktsiooni nupu
Kui valite <Faksi/I-faksi postkast> funktsiooni nupu
6W1W-02W