Põhilised paljundustoimingud

Selle jaotises kirjeldatakse paljundamise põhitoiminguid.
1
Asetage dokument seadmesse. Originaalide asetamine
MÄRKUS
Kui <Automaatne sortimine> määranguks on valitud <Sees> , siis hakkab originaalide asetamisel sööturisse automaatselt kehtima automaatse järjestamise režiim. <Automaatne sortimine>
2
Vajutage nuppu <Paljundamine>. <Avakuva> kuva
3
Sisestage koopiate arv numbriklahvide abil paljundamise põhifunktsioonide ekraanil. Paljundamise põhifunktsioonide kuva
4
Määrake paljundamisseaded vastavalt vajadusele.
Koopiate suurendamine või vähendamine
Paljunduspaberi valimine
Kahepoolne paljundamine
Koopiate pildikvaliteedi reguleerimine
Kinnitage seaded enne paljundamist
5
Vajutage .
Paljundamine algab.
Paljundamise tühistamiseks vajutage <Tühista> või Paljundamise tühistamine
Nuppude  või  vajutamine paljundamise ajal lubab muuta optilist tihedust.
Kui <Vajutage järgmise origin. skaneerimiseks [Alusta].> kuvatakse
NÄPUNÄITED
Reserveeritud koopia
Skannimise saab läbi viia eelnevalt läbi viia, ka siis, kuni seade printimiseks valmistub või prindib. Selle funktsiooni nimi on „reserveeritud koopia”. Näiteks varukoopia tegemiseks, kuni kuvatakse printimise või ootamise ekraani, vajutage <Sule>, määrake koopiaseaded tavapärasel moel ja vajutage .
Saate reserveerida kuni 50 dokumenti, käimasolev töö kaasa arvatud. See ei sisalda paljundustöö peatamise režiimis tehtavaid töid.
6W1W-03H