Brošüüride tegemine (brošüüri paljundamine)

 
Saate määrata printimispaigutuse nii, et väljaprindid muutuvad brošüüriks, kui need pooleks voltida.
Paber
Selle funktsiooniga kaasnevad piirangud kasutatavale paberile. Pange tähele järgnevat.
Olenevalt paberi formaadist ja tüübist ei pruugi brosüüri printimine olla saadaval.
Paber, mida saab kasutada sisu- ja kaanelehtede jaoks on piiratud.
1
Asetage originaaldokument seadmesse. Originaalide asetamine
Vertikaalselt pika dokumendi paljundamisel asetage dokument vertikaalasendisse.
2
Vajutage <Paljundamine>. <Avakuva> kuva
3
Vajutage <Valikud> paljundamise põhifunktsioonide kuval. Paljundamise põhifunktsioonide kuva
4
Vajutage <Brošüür>.
5
Vajutage <Brošüüri skaneerimine>.
Kui prindite brošüüri kahepoolsete originaalidega, vajutage <2-poolne originaal> ja valige <Raamatu tüüpi> või <Kalendri tüüpi> nagu võimalik.
Kui paljundate originaali, mis on juba brosüüri formaadi, nagu masinast brošüürprintimisega välja prinditu, vajutage <Ära skaneeri brošüürina>.
6
Määrake originaali formaat ja väljastusformaat.
Vajutage <Muuda> seades <Originaali form.> ja valige originaali formaat. Kui valite <Aut.>, valitakse brošüüri formaat automaatselt vastavalt originaali suurusele.
Vajutage <Muuda> seades <Brošüüri külj.form.> ja valige brošüüri paberi formaat.
Brošüüri tegemiseks samas printimisformaadis kui originaali printimisformaat valige vastastikkuste lehtede väljastusformaat. Kui määrate sama formaadi seades <Originaali form.> ja <Brošüüri külj.form.>, vähendatakse brošüüri printimisformaati automaatselt.
7
Vajutage <Edasi>.
8
<Kaane lisamine>  Määrake kaaneseaded ja vajutage klahvi <OK>.
Valige, kas soovite originaali esi- ja tagakaanele paljundada.
Vajutage <Muuda> seades <Paberi formaat> ja valige kaane paberi formaat ja allikas.
Kasutage kaane- ja sisulehtede jaoks kindlasti samas formaadis paberit.
Kui kasutate kaanel rasket paberit, võib teil olla võimatu printida isegi siis, kui määrate seade <Printimine> väärtuseks <Sees>, sõltuvalt paberi paksusest.
Lisateavet vt Saadaolev paber.
9
<Avamise tüüp>  Valige avatüüp ja vajutage klahvi <OK>.
10
Valige <OK>  <Sule>.
11
Vajutage nuppu
Paljundamine algab.
6W1W-047