Viimistlus sortimisega/grupeerimisega

 
Sööturist kahte või enamat koopiat paljundades saate valida väljaprintide järjekorra jaoks sortimise või grupeerimise. Lehekülgede järjekorras printimiseks valige „Sortimine”. Lehekülgede komplektidena printimiseks valige „Grupeerimine”, nt 10 lehte esimest lehekülge, 10 lehte teist lehekülge jne.
1
Asetage originaaldokument seadmesse. Originaalide asetamine
2
Vajutage <Paljundamine>. <Avakuva> kuva
3
Vajutage <Valikud> paljundamise põhifunktsioonide kuval. Paljundamise põhifunktsioonide kuva
4
Vajutage <Viimistlemine>.
5
Vajutage klahvi Grupeerimine (samad leh.) või Sortimine (lk. järjek.).
6
Valige <OK>  <Sule>.
7
Vajutage nuppu
Paljundamine algab.
Olenevalt paberitüübist ei saa viimistlusfunktsioone kasutada. Riistvara andmed
Originaali asetamisel dokumendiklaasile
Vajutades <Valikud>  <Töö koostamine> paljunduse põhifunktsioone ekraanil lubab teil kasutada sortimise/grupeerimise funktsiooni isegi siis, kui originaal on asetatud dokumendiklaasile.
Gruppväljundile iga lehe vahele töö eraldaja asetamine
Kui valite <Grupeerimine (samad leh.)>, saate sisestada töö eraldaja iga grupi vahele. Lisateavet vt <Töö eraldaja gruppide vahel>. <Paljundamine>  <Töö eraldaja gruppide vahel>
Konfigureerides seadeid funktsioonis <Juurdepääs failidele>
Saate viimistlusfunktsioone kasutada ainult PDF/XPS-faile printides.
6W1W-044