Mitme originaali paljundamine ühele lehele (N ühel)

 
Saate paljundada mitu lehekülge originaale ühele lehele. See funktsioon lubab teil paljundada väiksema hulga paberiga, kui algne lehekülgede arv.
1
Asetage originaal seadmesse. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Paljundamine>. <Avakuva> kuva
3
Vajutage <Valikud> paljundamise põhifunktsioonide kuval. Paljundamise põhifunktsioonide kuva
4
Vajutage nuppu <N ühele>.
5
Valige moodus, kuidas lehed paigutada ja valige originaali formaat ning paberi formaat paljundamiseks.
Valige, mitu lehekülge paigaldatakse ühele paberilehele. Saate muuta ka korraldusjärjekorda.
Kahepoolsete koopiate tegemiseks või kahepoolsete originaalide skannimiseks, et ühepoolseid koopiaid teha, vajutage <2-poolse seaded>. Seade kohta lisateabe saamiseks vt „Kahepoolne paljundamine“ juhendi Põhilised paljundustoimingud etapis 4.
Vajutades <Muuda> seades <Originaali form.> saate valida originaali formaadi ja vajutades <Muuda> seades <Paberi formaat> saate valida paberi formaadi.
6
Vajutage nuppu <OK> <Sule>.
7
Vajutage .
Paljundamine algab.
Originaalid peavad olema ühesuurused.
Kui määrate <N ühele>, määratakse seade <Nihutus> automaatselt asendisse <Keskel>.
6W1W-03W