Teie teavitamine e-kirjaga, et paljundamine lõpes

 
Võite saada e-kirja, mis teavitab, et originaalide paljundamine on läbi saanud, Suure paljundamistöö või koopiate reserveerimise korral (Põhilised paljundustoimingud) ei pea te ootama masina kõrval, kuni printimine läbi saab.
Teavituse e-kirja sihtkoht tuleb määrata aadressraamatus. Registreerige eelnevalt soovitud sihtmärk. Sihtkohtade salvestamine aadressiraamatusse
1
Asetage originaal seadmesse. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Paljundamine>. <Avakuva> kuva
3
Määrake paljundamisseaded vastavalt vajadusele. Põhilised paljundustoimingud
4
Vajutage <Valikud> paljundamise põhifunktsioonide kuval. Paljundamise põhifunktsioonide kuva
5
Vajutage nuppu <Töö lõpu teade>.
6
Valige e-posti aadress aadressiraamatust ja vajutage klahvi <OK>.
Lisateavet, kuida aadressiraamatut vaadata ja kasutada vt Aadressiraamat.
7
Vajutage nuppu <Sule>.
8
Vajutage .
Dokumendid on skannitud ja paljundamine algab. Kui paljundamine on läbi, siis saadetakse teavituskiri määratud aadressile.
6W1W-04E