Meili teel saatmise lõpetamisest teavitamine

 
Saate tellida meiliteavituse dokumentide saatmise lõpetamisest. Isegi kui mõni dokument on saatmise ootel, saate arvuti või mobiilse seadme abil täiendavaks kontrolliks veenduda, kas dokumentide saatmine on lõppenud. Tõrke ilmnemisel saadetakse teile nende adressaatide andmed, kellele faksi saatmine nurjus.
Selleks, et valida, millistest sihtkohtadest teile teade saadetakse <Aadressraamat>, peate sihtkoha eelnevalt registreerima. Sihtkohtade salvestamine aadressiraamatusse
Kui soovite teate adressaadiks määrata <Saada minule>, peate eelnevalt registreerima kasutajaandmetes oma e-posti aadressi ja logima sisse isikliku autentimishalduse funktsiooni abil. Kasutajateabe registreerimine kohalikus seadmes
1
Asetage originaaldokument seadmesse. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Faks>. <Avakuva> kuva
3
Määrake faksi põhifunktsioonide menüüs sihtkoht. Faksimise põhifunktsioonide kuva
4
Määrake vajadusel skannimisseaded. Faksi saatmise põhitoimingud
5
Vajutage nuppu <Valikud> <Töö lõpu teade>.
6
Valige teavitusaeg ja teavituse sihtkoht.
Kui teete valiku <Märguanne igal tulemusel>, saadetakse teavitusmeil iga saatmistöö kohta. Kui teete valiku <Teade vaid vea korral>, saadetakse teavitusmeil vaid siis, kui ilmneb tõrge.
Aadressiraamatu kasutamise täpsemad juhised leiate teemast Aadressiraamat.
Kui soovite kontrollida saadetud dokumendi sisu, valige <Manusta SA kujutis>, et dokumendi esimene lehekülg PDF-vormingus teavitusmeili külge manustada.
7
Vajutage nuppu <OK> <Sule>.
8
Vajutage .
Originaalid skannitakse ja saatmine algab. Saatmise lõppedes saadetakse teavitusmeil määratud aadressile.
6W1W-053