Määratud ajal saatmine

 
Saate originaalid eelnevalt skannida ja saata need määratud ajal.
1
Asetage originaal. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Faks>. <Avakuva> kuva
3
Määrake faksimise põhifunktsioonide kuva sihtkoht. Faksimise põhifunktsioonide kuva
4
Määrake vajadusel skannimisseaded. Faksi saatmise põhitoimingud
5
Valige <Valikud> <Viitega saatmine>.
6
Sisestage saatmise aeg ja vajutage nuppu <OK>.
Sisestage kellaaja kõik neli numbrit. Sisestage näiteks „0705“, kui soovite saata kell 7 läbi 5 minutit või „2318“, kui soovite saata õhtul kell 11 läbi 18 minutit.
7
Vajutage nuppu <Sule>.
8
Vajutage .
Originaalid skannitakse ja saadetakse määratud ajal.
Kuvalt <Oleku monitor> saate kontrollida, kas saatmine on lõpetatud või mitte. Saadetud ja vastuvõetud dokumentide oleku ja logi kontrollimine
6W1W-059