Sööturi puhastamine

Kui sööturist dokumendi skannimisel esineb mõni järgmistest probleemidest, puhastage söötur.
Dokumenti ei saa selgelt skannida.
Dokumendi formaati ei tuvastata õigesti.
Dokument määrdub skannimise käigus.
Paberiummistus tekib sageli.
Puhastamise ajal keerake rulle.
See toiming on vajalik ainult seadme imageRUNNER 2425i puhul.
1
Lülitage toide välja ja eemaldage seadme toitepistik vooluvõrgust.
Masina väljalülitamine
Enne toite väljalülitamist kontrollige, kas seade on sisse lülitatud. Toite saab välja lülitada ka siis, kui seade mõnda toimingut teostab, kuid sel juhul võib toiming katkeda või andmed kahju saada.
2
Tõmmake hooba ja avage sööturi kaas.
3
Puhastage sööturi kaane taga olevaid rulle.
Niisutage pehme lapp veega, väänake lapp kuivaks ja pühkige rulle. Seejärel pühkige rulle pehme, kuiva lapiga.
Kui rullikud ja neid ümbritsevad alad on väga määrdunud, puhastage need. Selleks niisutage lapp veega ja väänake hästi välja ning pühkige määrdunud alad puhtaks. Seejärel pühkige alad pehme, kuiva lapiga.
4
Puhastage sööturi seesmist kaant.
Avage sööturi seesmine kaas.
Pühkige läbipaistvat plasti.
Niisutage pehme lapp veega, väänake lapp kuivaks ja pühkige plastikut. Seejärel pühkige plastikut pehme, kuiva lapiga.
Enne jätkamist oodake, kuni pinnad on kuivanud.
Pühkige sööturi kaane taga olevaid rulle (kokku kolmest kohast).
Niisutage pehme lapp veega, väänake lapp kuivaks ja pühkige rulle. Seejärel pühkige rulle pehme, kuiva lapiga.
Enne jätkamist oodake, kuni pinnad on kuivanud.
Sulgege sööturi seesmine kaas.
Sööturi seesmise kaane sulgemisel olge ettevaatlik, et näpud ei jääks vahele.
5
Puhastage dokumendisööturi skaneerimisala (õhuke klaasriba) ning valge ala (rullikud ja plaat).
Avage söötur.
Puhastage valget plaati.
Niisutage pehme lapp veega, väänake lapp kuivaks ja pühkige plaati. Seejärel pühkige plaati pehme, kuiva lapiga.
Enne jätkamist oodake, kuni pinnad on kuivanud.
Puhastage dokumentide söötmise ja skannimise ala.
Niisutage pehme lapp veega, väänake lapp kuivaks ja pühkige seadet. Seejärel pühkige seadet pehme, kuiva lapiga.
Enne jätkamist oodake, kuni pinnad on kuivanud.
Sulgege söötur.
Originaalisööturi sulgemisel olge ettevaatlik, et näppe mitte vahele jätta.
6
Sulge ettevaatlikult sööturi kaas.
Originaalisööturi kaane sulgemisel olge ettevaatlik, et näpud ei jääks vahele.
7
Ühendage toitepistik seinakontakti ja lülitage toide sisse.
Masina sisselülitamine
Kui pärast sööturi puhastamist tekivad originaalidele või paberile endiselt triibud
Asetage sööturisse umbes 10 lehte A4-formaadis paberit ja tehke funktsiooni <Sööturi puhastus> käivitamiseks järgmine toiming. Pärast puhastuse lõpetamise teate kuvamist proovige sööturit kasutada originaali paljundamiseks, et kontrollida, kas probleem on lahendatud.
Sööturi puhastamine kestab umbes 25 sekundit.
6W1W-0H3