<Hooldus>

Selles jaotises kirjeldatakse, kuidas kasutada põhisõlme ja sööturi automaatse puhastamise funktsiooni
<Sööturi puhastus>
  <Reguleerimine/hooldus>  <Hooldus>
Kui sööturiga skannitud originaalidele või prinditud paberile ilmuvad triibud, siis viige läbi <Sööturi puhastus>. Sööturi puhastamine
<Ülekanderulli puhastamine>
  <Reguleerimine/hooldus>  <Hooldus>
Kui prinditud paberi tagakülg on määritud, siis käivitage <Ülekanderulli puhastamine> .
<Trumli puhastus>
  <Reguleerimine/hooldus>  <Hooldus>
Trükitud kujutis võib olla hele või moonutatud, kui seadet kasutatakse kohe pärast paigaldamist, kui seadet pole pikka aega kasutatud või kui pidevalt kasutatakse eripaberit keskkonnas, kus on kõrge temperatuur ja niiskustase. Kui prinditud kujutised on heledad või moonutustega, siis teostage automaatne trumli puhastamine.
<Kinnitamise surverulli puhastamine>
  <Reguleerimine/hooldus>  <Hooldus>
Kui prinditud paber on määrdunud, viige läbi <Kinnitamise surverulli puhastamine>.
<Vahetage toonerikassett>
  <Reguleerimine/hooldus>  <Hooldus>  <Hooldusmeetodi kontroll>
Mängib näidisvideo, mis selgitab toonerikassettide vahetamise meetodit. Võite mängida seda näidisvideot isegi siis, kui vahetamine pole vajalik, et võiksite toimingust eelnevalt aru saada.
<Eemaldage ummistunud paber (näide)>
  <Reguleerimine/hooldus>  <Hooldus>  <Hooldusmeetodi kontroll>
Mängib näidisvideo, mis selgitab paberiummistuse kõrvaldamise meetodit. Võite mängida seda näidisvideot isegi siis, kui paberiummistust pole, et võiksite toimingust eelnevalt aru saada.
<Trumlisõlm>
  <Reguleerimine/hooldus>  <Hooldus>  <Lähtesta pärast osade vahetust>
Pärast trumlisõlme vahetamist käivitage lähtestamiseks <Trumlisõlm>.
6W1W-0F7