Aruannete ja loendite printimine

Saate printida aruandeid ja loendeid, et kontrollida sellist teavet nagu kopeeritud lehtede koguarv, kommunikatsioonitulemused ja masina seaded.

Aruande printimine kopeeritud ja prinditud lehtede arvu kohta

Loenduri raport
Saate printida aruande, et kontrollida kõigi kopeeritud ja prinditud lehtede koguarvu ning skannitud lehtede ja faksitud lehtede koguarvu.
Lehekülgede arvu loend
Saate printida nimekirja, et kontrollida iga osakonna ID kohta kopeeritud, prinditud ja skannitud lehtede koguarvu. Loendi printimiseks peate sisse logima administraatoriõigustega. Seadmesse sisselogimine
* Selles aruandes põhinevad numbrid lehe kopeeritud või prinditud külgedel. Näiteks on arv 1, kui prindite lehe ühele küljele, ja arv 2, kui prindite lehe mõlemale küljele.

Kasutusajaloo loendi printimine

Kui vajutate nuppu <Oleku monitor>, kuvatakse olekumonitori kuva, mis võimaldab teil kontrollida iga funktsiooni kasutusajalugu (nt kopeerimine, printimine, e-posti saatmine, fakside saatmine/vastuvõtmine/I-faksid jne). Sellel kuval saate printida ka iga funktsiooni kasutusajaloo.
Kui prinditud loendi veerus „RESULT” kuvatakse tekst „NG”, kontrollige põhjuse ja lahenduste leidmiseks kolmekohalist numbrit, millele eelneb „#”.
Kui   <Haldusseaded> <Seadmehaldus> <Piira juurdepääsu teistele töödele> on seatud väärtusele <Sees>, kuvatakse muude kui sisselogitud kasutaja tööde olekuks „* * *” ja neid ei saa kasutada. Kui logite sisse administraatoriõigustega, kuvatakse kõigi kasutajate tööd.
1
Vajutage nuppu <Oleku monitor>.
2
Kuvage iga funktsiooni kasutusajalugu ja printige loend.
Kopeerimise/printimise logi
Saatmis-/vastuvõtulogi
Faksi saatmise/vastuvõtmise logi
Salvestuslogi

Sidetulemuste aruande väljastamine

Saate printida faksi, e-posti või internetifaksi (I-faksi) saatmise/vastuvõtmise tulemuste loendi ja tulemid üksuste talletamiseks failiserveris. Aruanne seatakse printima automaatselt või ainult tõrke ilmnemisel. Saate siiski muuta seadet printima ainult kindlaksmääratud ajal või üldse mitte printida. Lisaks saate aruande saata määratud sihtkohta CSV-failina.
Kui prinditud loendi veerus „RESULT” kuvatakse tekst „NG”, kontrollige põhjuse ja lahenduste leidmiseks kolmekohalist numbrit, millele eelneb „#“.
Kui   <Haldusseaded> <Seadmehaldus> <Piira juurdepääsu teistele töödele> on seatud väärtusele <Sees>, kuvatakse muude kui sisselogitud kasutaja tööde olekuks „* * *” ja neid ei saa käitada. Kui logite sisse administraatoriõigustega, kuvatakse kõigi kasutajate tööd.
Kommunikatsioonihaldusaruanne
Saate konfigureerida seadme aruande automaatselt printima või saatma selle CSV-failina aadressiraamatusse registreeritud sihtkohtadesse, kui jõutakse määratud arvu kommunikatsioonitulemusteni (sh saadetud või vastuvõetud faksid, e-kirjad ja I-faksid) ning failiserverisse salvestatud üksusteni. Samuti saate konfigureerida masina aruannet printima või saatma selle määratud ajal CSV-failina.
TX tulemusaruanne
Saate konfigureerida masina nii, et see prindiks tulemuste (sh saadetud faksid, e-kirjad ja I-faksid) saatmise aruande automaatselt, samuti failiserverisse salvestatud üksused. Samuti saate konfigureerida seade printima aruannet ainult tõrke ilmnemisel. Aruande printimiseks peate sisse logima administraatoriõigustega.
Faksi tegevusaruanne
Saate masina konfigureerida nii, et see prindib fakside saatmise ja vastuvõtmise aruande automaatselt või saadab selle CSV-failina aadressiraamatusse registreeritud sihtkohtadesse, kui määratud arv saadetud või vastuvõetud fakse on saavutatud. Samuti saate seadistada masina aruande printimiseks või CSV-failina kindlal kellaajal saatma.
Faksi TX tulemusaruanne
Saate masina konfigureerida printima aruande automaatselt iga kord, kui faks saadetakse. Samuti saate konfigureerida sätte printima aruannet ainult tõrke ilmnemisel.
Faksi RX tulemuste aruanne
Saate seadistada faksi RX tulemuste aruande printima automaatselt iga kord, kui faks vastu võetakse. Samuti on võimalik seada aruanne printima ainult tõrke ilmnemisel.
Konfidentsiaalsete fakside postkasti RX aruanne
Saate masina konfigureerida printima aruande automaatselt, kui vastuvõetud faks salvestatakse konfidentsiaalsete fakside kausta. Samuti saate selle sätte konfigureerida nii, et aruannet ei prindita.
Printeri aruanne
Saate printida printerifunktsioonide (nt fondiloendi ja oleku) aruande.

Seadete loendi printimine

Loendina saab printida masinasse salvestatud teavet ja seadeid (nt registreeritud sihtkohad, saatmis- ja vastuvõtmisseaded, faksiseaded, edasisaatmistingimused jne).
Aadressiloendid
Saate printida aadressiraamatusse või kiirvalikunuppudele salvestatud sihtkohtade loendi.
TX/RX kasutaja andmeloend
Menüü seaded/registreerimine kaudu saate printida <Saatmine> ja <Vastuvõtt/edasisaatmine>.
Faksikasutaja andmeloend
Faksifunktsiooni jaoks konfigureeritud seadete loendi printimiseks klõpsake menüü seaded/registreerimine käsku <Saatmine> ja <Vastuvõtt/edasisaatmine>.
Edastamissätted
Faksi ja I-faksi edasisaatmiseks konfigureeritud seadete loendi printimiseks klõpsake jaotises seaded/registreerimine nuppu <Vastuvõtt/edasisaatmine>. Loendi printimiseks peate sisse logima administraatoriõigustega.
Võrguseadete loend
Jaotises seaded/registreerimine saate printida <Võrk> <Eelistused> jaoks konfigureeritud seadete loendi.
Süsteemiinfo loend
Saate printida aruande, mis sisaldab teavet rakenduste ja mõne seadmesse installitud süsteemirakenduse kohta. Loendi printimiseks peate sisse logima administraatoriõigustega.
LDAP-serveri registreerimisloend
Saate printida masinas registreeritud LDAP-serveri seadete loendi. Loendi printimiseks peate sisse logima administraatoriõigustega.
IPSec-protokolli reeglite loend
Saate printida masinas registreeritud IPSec-protokolli reeglite seadete loendi. Loendi printimiseks peate sisse logima administraatoriõigustega.
6W1W-0HL