Funktsiooni Visuaalne sõnum konfigureerimine

Funktsiooni Visuaalne sõnum abil saate puuteekraanil kuvada lihtsat sisu ja teateid.
Administraatori saadetud teadete, sündmusemärguannete jmt puuteekraanil kuvamise korral saate seadet oma kontoris teabe jagamise vahendina kasutada.
Teave kuvatakse järgmistel aegadel.
Kui sätte <Sisselogimise menüü kuvamise seaded> väärtuseks on seatud <Kuva seadme toimingu käivit.> Valige <After Login> või <After Logout/Auto Reset>.
Kui sätte <Sisselogimise menüü kuvamise seaded> väärtuseks on seatud <Kuva funkts. valimisel> Kuvatakse pärast automaatlähtestusfunktsiooni rakendumist
Kui sätte <Kasutajaautentimise kasutus> väärtuseks on seatud <Väljas> Kuvatakse pärast automaatlähtestusfunktsiooni rakendumist
Kui visuaalse teate funktsioon on aktiivne, saate sõltuvalt ülalmainitud ajastusfunktsiooni olekust sisuga tutvuda ekraanil <Visuaalne sõnum>, mille avaneb kuval Avamenüü.
Määrake kuvatavaks sisuks failiserveris või teise, samas võrgus asuva Canoni multifunktsionaalse printeri Advanced Boxis salvestatud fail Teiste seadmetega töötamine
Samuti võite puhverserveri kaudu edastatavaks sisuks määrata mõne veebisaidi. Selle funktsiooni jaoks kasutatavad puhverserveri seaded on samad, mis menüüs <Proksi seaded> määratud seaded.
Kui alustate printimist ajal, mil sundsäilitatud dokumentide printimise funktsioon on lubatud ja märkeruut [Display When Print Job Starts] on märgitud, kuvatakse printimist alustades ka prinditav sisu.
1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides). Remote UI (Kaugkasutajaliidese) käivitamine
2
Klõpsake avalehel valikut [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Klõpsake [License/Other]  [Visual Message Settings]  [Display Settings].
4
Märkige ruut [Display Visual Message Screen] ja määrake nõutud seaded.
[Content to Display]
 [SMB]
Märkige ruut, et pääseda sisule ligi [SMB] kaudu.
 [HTTP/WebDAV]
Märkige ruut, et pääseda sisule ligi [HTTP/WebDAV] kaudu.
 [File Path:]
Sisestage sisu juurdepääsurada.
Näide.
[SMB]: \\server01\share\signage.jpg
[HTTP/WebDAV]: https://webdav-server1/signage.html
[User Name:]/[Password:]
Sisestage kasutajanimi.ja parool, et logida sisse failiserverisse või keskkondaTäiustatud postkast.
[Confirm Certificate for TLS Communication]/[Add CN to Verification Items]
Määrake, kas saadetud TLS-i sertifikaati ja selle CN-i (üldnime) tuleks ühenduse loomisel kontrollida.
[When to Display]
 [After Login]
Pärast sisselogimist sisu kuvamiseks märkige see ruut.
 [After Logout/Auto Reset]
Märkige see ruut, et kuvada sisu pärast väljalogimist või pärast automaatlähtestusfunktsiooni käivitumist.
[Display When Print Job Gets Started]
 [Display When Print Job Starts]
Pärast printimise alustamist sisu kuvamiseks märkige see ruut.
Märkeruudu [When to Display] saate märkida, kui sätte <Sisselogimise menüü kuvamise seaded> väärtuseks on määratud <Kuva seadme toimingu käivit.>.
5
Klõpsake [OK].
Kui soovite sisu kuvada automaatlähtestusfunktsiooni käivitumisel, määrake funktsiooni <Automaatne tühistusaeg> rakendumisajaks vähemalt üks minut.
Teavet kuvatavate failivormingute ja andmemahtude kohta vadake lõigust Haldusfunktsioonid.
Seda toimingut saab teostada vaid kasutaja, kellel on administraatoriõigused.
Seda sätet saab importida või eksportida. Sama sätte saab importida mitmesse seadmesse (ainult funktsiooni Visuaalne sõnum toetavatesse Canoni seadmetesse), et kuvada sama teade või teave mitmel seadmel. Seadete andmete importimine/eksportimine
Koos selle seadega imporditakse/eksporditakse ka [File Path:]. Kui eksportival masinal on seadistatud ja kuvatud fail, mille asukoht on Täiustatud postkast, tuleb määrata faili rada kuval [File Path:].
Sisselogimistoimingud tuleb teostada enne, kui sulgete kuva Visuaalne sõnum. Seadmesse sisselogimine
6W1W-0C1