<Kasutajahaldus>

Saate konfigureerida masina kasutaja autentimise rakendusega kasutajate haldamise seaded.
<Parooli muutmine>
  <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>  <Autentimise haldus>
Masinas salvestatud kasutajad saavad muuta oma parooli. Seda seadet pole kuvatud kasutajatele, kes on sisse loginud administraatori õigustega.
<Autenditava kasutaja salvestamine/muutmine>
  <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>  <Autentimise haldus>
Valige, et salvestada kasutajad masinas ja määrata kasutajateave, nagu parool ja õiguste tase. Kasutajateabe registreerimine kohalikus seadmes
<Kasutajaautentimise kasutus>
  <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>  <Autentimise haldus>
Valige, kas lubada isikliku autentimise haldamise funktsioon. Saate ka valida, milliseid sisselogimise meetodeid rakendada kasutaja autentimiseks. Kasutaja sisselogimismeetodite ja autentimisseadmete konfigureerimine
<Sisseloginud kasutajate vahemälude arv>
  <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>  <Autentimise haldus>  <Klaviatuuriga autentimine>
Valige, kas kuvada varem sisseloginud kasutajate nimed ripploendis sisselogimisekraanil. Valige <0> sisselogimise ajaloo peitmiseks ja valige <1> ainult viimati sisse loginud kasutaja nime kuvamiseks. Kasutaja sisselogimismeetodite ja autentimisseadmete konfigureerimine
<Parooli muutmise nupu kuvamine seadete menüüs>
  <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>  <Autentimise haldus>  <Klaviatuuriga autentimine>
Valige, kas lubada kasutajatel muuta paroole, kasutades ikooni sisselogimisekraani ülemises paremas nurgas. Kasutaja sisselogimismeetodite ja autentimisseadmete konfigureerimine
<Numbriklahvide kasutamine autentimiseks>
  <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>  <Autentimise haldus>  <Klaviatuuriga autentimine>
Kui kasutajanimi ja parool koosnevad vaid numbritest, saab autentimise läbi viia ainult numbriklahve kasutades.
<Sisselogimise menüü kuvamise seaded>
  <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>  <Autentimise haldus>
Määrake, millal kuvada sisselogimise ekraan, valides kas „kui alustad masina kasutamis“ või „pärast funktsiooninupu vajutamist“. Kui valitud on „pärast funktsiooninupu vajutamist“, siis saate määrata funktsioonid, milleks kasutaja peab sisse logima. Sisselogimisekraani kuvamisaja määramine
<Piiratavad funktsioonid>
  <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>  <Autentimise haldus>
Määrake, kas piirata kindlate funktsioonide kasutust, kui isiklik autentimise haldus on lubatud. Kasutaja sisselogimismeetodite ja autentimisseadmete konfigureerimine
<Kaugseadmetest saad. autentimata kas. tööde piiram.>
  <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>  <Autentimise haldus>
Valige, kas rakendada isikliku autentimise haldust printimisele, faksimisele ja kaugskannimisele läbi arvuti. Isikliku autentimise kasutamine arvuti kaudu printimise/faksimise/kaugskannimise haldamiseks
<Vaikeroll kasutaja salvestamisel>
  <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>  <Autentimise haldus>
Valige roll, mida rakendada kasutajatele sellistes olukordades, kui õiguseid pole määratud. Kasutaja sisselogimismeetodite ja autentimisseadmete konfigureerimine
<Tõstutundlikkus kasutajanimede jaoks>
  <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>  <Autentimise haldus>
Valige kas kasutajanimed on suurtähetundlikud.
<Süsteemihalduri info seaded>
  <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>
Määrake masina süsteemihalduri teave. Süsteemihalduri ID ja PIN-koodi muutmine.
<Osakonna ID-haldus>
  <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>
Valige, kas hallata kasutajaid rühmadena andes kasutajatele osakonna tunnused. Osakonna ID halduse seadistamine.
6W1W-0FR