Failinime seadistamine

 
Skannitud dokument saadetakse/salvestatakse automaatselt määratud nimega. Kui soovite muuta dokumentide failinime nii, et nimest võiks oletada dokumendi sisu, määrake enne skannimist järgmised seaded.
1
Asetage originaal. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Skaneeri ja saada>. <Avakuva> kuva
3
Määrake skannimise põhifunktsioonide kuva sihtkoht. Skannimise põhiomaduste kuva
4
Määrake vajadusel skannimisseaded. Dokumentide skannimise põhitoimingud
5
Valige <Valikud>  <Faili nimi>.
6
Failinime sisestamiseks valige <Faili nimi> ja vajutage seejärel <OK>.
Kui sisestate dokumendi nimeks märke „\“, „/“, „:“, „*“, „?“, „<“, „>“, „|“, siis võib sellistesse failiserveritesse, mille operatsioonisüsteemid neid märke ei toeta, saatmine ebaõnnestuda.
7
Valige <OK>  <Sule>.
8
Vajutage .
Originaalid on skannitud ja algab saatmine/salvestamine.
Kui saadate dokumente e-posti teel, määratakse sellele nimi vormingus „sisestatud failinimi_leheküljenumbrid (kolm numbrikohta).faililaiend“, näiteks „business log_001.jpg“. Kui te ei sisesta faili nime, määratakse vorminguks „töö numbrid (neli numbrikohta)_leheküljenumbrid (kolm numbrikoha). faililaiend“.
Kui salvestate dokumendi failiserverisse, määratakse sellele nimi vormingus „sisestatud failinimi_faili salvestamise aasta, kuu, päev, tund, minut, sekund (14 numbrikohta).faililaiend“, näiteks „business log_20151030133541.jpg“ Kui te ei sisesta faili nime, määratakse vorminguks „faili salvestamise aasta, kuu, päev, tund, minut, sekund (14 numbrikohta).faililaiend“.
Märkides valiku <Eem. kuupäev/töö nr. failinimest> jäetakse faili nimest välja andmed/aeg ja töönumber .
Kui salvestate dokumendi failiserverisse ja valite <Lehtedeks jaotamine> lisandub failivormingu määramisel faili nime lõppu viiekohalise number.
NÄPUNÄITED
Dokumendist võetud tekstilõigu kasutamine failinimena
Kui määrate valikus <Failivorming> valikule <PDF>, <XPS>, või <OOXML> vormingu <OCR (tekstituvastus)> ja seejärel valikule <Faili nimi> vormingu <Automaatne (OCR)>, võetakse originaalist tekstilõik ja sisestatakse automaatselt valikusse <Faili nimi>. Maksimaalse tekstilõigust võetavate tähemärkide arvu saab määrata valikus <Max tähemärkide arv failinimes> seadele <OCR (tekstituvastuse) seaded>.
Valikuid <Krüpteerimine> ja <Automaatne (OCR)> ei saa määrata korraga.
Kui juba sisestasite faili nime ja valisite <Automaatne (OCR)>, siis lisatakse võetud tekstilõik failinime lõppu. Tähemärkide limiidi ületavad tähemärgid kustutatakse.
Remote UI (kaugkasutajaliidese) kaudu faili nime muutmine
Kui registreerite failinime olekus, kus valik <Lemmikseaded> on määratud kohas <Faili nimi> saate failinime muuta Remote UI (kaugkasutajaliidese) kaudu.
Käivitage Remote UI  valige [Settings/Registration]  [Function Settings]  [Send] [Lemmikseaded]
Valikus <Automaatne (OCR)> genereeritud failinimi ei kajasta järgmisi üksuseid.
Saatmistöö olek (oleku kuva (puuteekraani allservas))
SA aruanne
<Faili nimi> töölogis
6W1W-075