<Kujutise kvaliteedi reguleerimine>

Selles jaotises kirjeldatakse paljundamise ja printimise prindikvaliteedi reguleerimist.
<Automaatne gradatsioonide reguleerimine>
  <Reguleerimine/hooldus>  <Kujutise kvaliteedi reguleerimine>
Kui printimise gradatsioonid erinevad oluliselt originaaldokumendist, siis see parandus reguleerib printimist lähtedokumendile paremini vastama. Gradatsiooni reguleerimine
<Optilise tiheduse korrigeerimine>
  <Reguleerimine/hooldus>  <Kujutise kvaliteedi reguleerimine>
Kui printimise tihedus erineb oluliselt algsest dokumendist, siis see reguleerib dokumendi skanni tiheduse sarnasemaks originaalile. Tiheduse reguleerimine
<Suumi peenreguleerimine>
  <Reguleerimine/hooldus>  <Kujutise kvaliteedi reguleerimine>
Paljundatud kujutis erineb oluliselt originaaldokumendist, siis viiakse läbi peenreguleerimine, mis muudab printimise lähtedokumendile paremini vastama. Pildi suuruse reguleerimine
<Pildi hägustumise vältimisrežiim>
  <Reguleerimine/hooldus>  <Kujutise kvaliteedi reguleerimine>  <Eritöötlus>
Määrake see režiim siis, kui ilmneb kujutise hägustumine (kui kujutis on tuhm või määrdunud) keskkondades, kus on kõrge temperatuur ja niiskustase. Kujutise hägususe vähendamine kõrge niiskustaseme ja kõrge temperatuuriga keskkondades
<Tootlik./kujutisekval. prior. termokin. surverulli jaoks>
  <Reguleerimine/hooldus>  <Kujutise kvaliteedi reguleerimine>  <Eritöötlus>
Määrake printimine ajaks, kui fikseerimise sururulli temperatuur on kõige kõrgem. Printimise määramine ajaks, kui fikseerimise sururulli temperatuur on kõige kõrgem
<Tootlik./kujutisekval. prior pöördväljastuse jaoks>
  <Reguleerimine/hooldus>  <Kujutise kvaliteedi reguleerimine>  <Eritöötlus>
Määrake printimise ajaks, kui väljundit pööratakse. Printimise määramine ajaks, kui väljundit pööratakse
6W1W-0F6