<Reguleerimine/hooldus>

Käsk
Kirjeldus
Selles jaotises kirjeldatakse paljundamise ja printimise prindikvaliteedi reguleerimist.
Selles jaotises kirjeldatakse, kuidas kasutada põhisõlme ja sööturi automaatse puhastamise funktsiooni
6W1W-0F5