Kaabelühendusega või traadita side kohtvõrgu valimine

Saate valida, millist meetodit kasutatakse seadme ühendamiseks arvutitega jne. Saate valida juhtmega kohtvõrgu, traadita side kohtvõrgu või juhtmega + traadita side kohtvõrgu.
Kui valitud on juhtmega + traadita side kohtvõrk, saate ühendada seadme juhtmega võrku (edaspidi kohtvõrk (põhiliin)) ja traadita side kohtvõrku (edaspidi traadita side kohtvõrk (alamliin)).
  <Eelistused>  <Võrk>  <Liidese valimine>  valige <Juhtmega LAN>, <Juhtmeta LAN> või <Juhtmega LAN+juhtmeta LAN>  <OK>
Kui valisite <Juhtmeta LAN> või <Juhtmega LAN+juhtmeta LAN>
Kui seade <Energiatarve puhkerežiimis> väärtuseks on seatud <Madal>, ei saa traadita LAN-i kasutada. <Energiatarve puhkerežiimis>
<Juhtmeta kohtvõrgu seaded> tühistatakse.

Ettevaatusabinõud traadita side kohtvõrgu (alamliin) kasutamisel

Kui valitud on <Juhtmega LAN+juhtmeta LAN>, saate kasutada kõiki seadmega konfigureeritud võrgufunktsioone, aga traadita side kohtvõrguga (alamliiniga) kasutatavad funktsioonid on piiratud.
Traadita side kohtvõrku ei saa seada põhiliiniks ja juhtmega kohtvõrku ei saa seada alamliiniks.

Traadita side kohtvõrgus (alamliin) saadaval olevad funktsioonid

Traadita side kohtvõrku (alamliini) kasutatakse üldiselt järgmiseks.
Printimine, mille jaoks määratakse seade otse printeridraiverist jne
Saatmine failiserverisse/Täiustatud postkasti WebDAV protokolli abil
Kaug-kasutajaliidese käivitamine
Sideprotokollid (pordid), mida ei kasutata ülalnimetatud eesmärkidel, on suletud ja neid ei saa kasutada. Sideprotokollide pordinumbrite kohta teabe saamiseks vt teemat „Otseühenduse / juhtmevaba LAN-i (alamliin) jaoks saadaval olevad pordinumbrid”.
Kui valisite <Juhtmega LAN+juhtmeta LAN>, saate piirata funktsioone, mida saab kasutada traadita side kohtvõrguga (alamliiniga). <Alamliini funktsioonide piiramine>

Funktsioonid, mis pole saadaval traadita side kohtvõrgu (alamliini) jaoks

Järgmisi võrgufunktsioone ei saa kasutada traadita side kohtvõrguga (alamliiniga).
Võrguga ühendamine marsruuteri kaudu
Internetiühenduse loomine puhverservegi kaudu
Perioodiline püsivara uuendamine
DNS-serveri/WINS-serveri seadistamine
IPv6-aadressi seadistamine
IEEE802.1X-autentimine
IPsec
Tulemüüri seaded
IP-aadressi seadistamine AutoIP kaudu
Ülalnimetatud piirangute tõttu ei saa kasutada järgmisi funktsioone ja teenuseid.
Saatmine failiserverisse/Täiustatud postkasti SMB protokolli abil
Perioodiline püsivara uuendamine
Autentimissüsteemi loomine Active Directory serveri jaoks
Traadita side kohtvõrgu (alamliini) IP-aadressi saab seadistada menüü <Alamliini seaded> jaotises <IP-aadressi seaded>. Alamliini IPv4-aadressi määramine
6W1W-008