Probleemid skannimisega

Dokumente ei saa skannimise ja saatmise funktsiooni abil serverisse saata.

Kas serveri seaded (näiteks parool) on korrektsed?

Kui serverisse (arvutisse) sisselogimise parooli vmt on muudetud, muutke kindlasti ka aadressiraamatu või kiirvalimisklahvide määranguid.
Aadressiraamatusse salvestatud sihtkohtade redigeerimine
Lühivalikunuppude alla salvestatud sihtkohtade redigeerimine

Skannitud dokumente ei saa e-postiga saata.

Kas sihtkoha andmed on korrektsed??

Muutke aadressiraamatusse või kiirvalimisklahvide alla salvestatud määranguid.
Aadressiraamatusse salvestatud sihtkohtade redigeerimine
Lühivalikunuppude alla salvestatud sihtkohtade redigeerimine

Kas SMTP-serveri või DNS-serveri määrangud on korrektsed?

Kui e-kirju ei saa saata, seadistage SMTP- ja DNS-server õigesti,. Kui SMTP-saatmisprotokolli või POP-vastuvõtuprotokolli pordinumber on vaikesätetest erinev, peate määrama korrektsed pordinumbrid menüüs <Pordinumbri määramine SMTP TX/POP RX jaoks>.
E-posti/I-faksi suhtluse seadistamine
DNS-i seadete muutmine

Skannitud dokumentidel on mustad triibud.

Kas dokumentide söötmis- ja skannimisala on must?

Puhastage dokumentide söötmise ja skannimisala.
Sööturi puhastamine

Skannitud dokumentidel paistab teise külje kujutis läbi.

Kas tausta tihedus on korrektselt määratud?

Seadke tausta tiheduse väärtuseks <Aut.>.
Tiheduse reguleerimine
6W1W-0HY