Προσπέλαση Αποθηκευμένων Αρχείων

Ορισμένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται εδώ αναφέρονται στη λειτουργία του πεδίου <Αντιγραφή>.

Οθόνη Επιλογής Θέσης Αποθήκευσης

Δίκτυο

Μέσο Μνήμης

Οθόνη Επιλογής Αρχείων

Δίκτυο

Μέσο Μνήμης

Οθόνη Ρυθμίσεων Εκτύπωσης

Δίκτυο

Μέσο Μνήμης

Επιλογές

Δίκτυο

Μέσο Μνήμης

6W1U-0K5