Άμεση εκτύπωση με διακοπή άλλων εργασιών

 
Μπορείτε να εκτυπώνετε άμεσα, ακόμα και όταν εκτελείται μια άλλη λειτουργία. Αυτό είναι ιδιαίτερα πρακτικό για περιπτώσεις στις οποίες θέλετε να αντιγράψετε πολλές σελίδες επειγόντως, αλλά η εκτύπωση κάποιου άλλου δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί σύντομα.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση εγγράφων
2
Πατήστε <Αντιγραφή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Πατήστε <Επείγ. Εργασία> στην οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής. Οθόνη βασικών λειτουργιών αντιγραφής
4
Καθορίστε τις ρυθμίσεις αντιγραφής, όπως απαιτείται. Βασικές διαδικασίες αντιγραφής
5
Πατήστε .
Η προηγούμενη εργασία διακόπτεται και ξεκινά η επείγουσα εργασία αντιγραφής.
Για να ακυρώσετε την επείγουσα εργασία αντιγραφής, πατήστε ξανά <Επείγ. Εργασία> πριν πατήσετε .
Όταν ολοκληρωθεί η επείγουσα εργασία αντιγραφής, η προηγούμενη εργασία συνεχίζεται αυτόματα.
Κατά τη διάρκεια της επείγουσας εργασίας αντιγραφής, δεν μπορείτε να εκτελέσετε άλλη επείγουσα εργασία αντιγραφής. Μόλις ολοκληρωθεί η τρέχουσα επείγουσα εργασία αντιγραφής, εκτελέστε την επόμενη επείγουσα εργασία αντιγραφής.
Ακόμη και αν ο αριθμός των προγραμματισμένων εργασιών αντιγραφής έχει ξεπεράσει το όριο, μπορείτε να εκτελέσετε επείγουσα εργασία αντιγραφής.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Μπορείτε να διακόπτετε εργασίες με προγραμματισμό εργασιών αντιγραφής (Βασικές διαδικασίες αντιγραφής).
Για να διακόψετε την τρέχουσα εργασία και να πραγματοποιήσετε προγραμματισμό εργασιών αντιγραφής, πατήστε <ΈλεγχοςΚατάστ>  <Αντιγραφή/Εκτύπωση>  <Κατάστ. Εργασίας>  Επιλέξτε το έγγραφο προς αντιγραφή  <Διακοπή/Προτερ. Εκτ.>  <Διακοπή και Εκτύπωση>.
Για να πραγματοποιήσετε προγραμματισμό εργασιών αντιγραφής μόλις ολοκληρωθεί η τρέχουσα εργασία, πατήστε <ΈλεγχοςΚατάστ>  <Αντιγραφή/Εκτύπωση>  <Κατάστ. Εργασίας>  Επιλέξτε το έγγραφο προς αντιγραφή πρώτης προτεραιότητας  <Διακοπή/Προτερ. Εκτ.>  <Εκτύπωση με προτεραιότητα>.
6W1U-042