Αντιγραφή πρωτοτύπων ελεύθερου μεγέθους

 
Μπορείτε να σαρώσετε πρωτότυπα ελεύθερου μεγέθους αυτόματα και να τα προσαρμόσετε στο χαρτί που έχετε επιλέξει για την αντιγραφή. Η αντιγραφή πρωτοτύπων 2-Όψεων είναι επίσης διαθέσιμη με αυτήν τη λειτουργία. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα ελεύθερου μεγέθους στον τροφοδότη.
1
Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στον τροφοδότη. Τοποθέτηση εγγράφων
2
Πατήστε <Αντιγραφή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Πατήστε <Επιλογές> στην οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής. Οθόνη βασικών λειτουργιών αντιγραφής
4
Πατήστε <Πρωτότ. Ελεύθερου Μεγέθους> και, στη συνέχεια, πατήστε <Κλείσιμο>.
5
Επιλέξτε χαρτί αντιγραφής. Βασικές διαδικασίες αντιγραφής
6
Για να αντιγράψετε πρωτότυπα 2-Όψεων, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις αντιγραφή 2-Όψεων. Βασικές διαδικασίες αντιγραφής
7
Πατήστε .
Ξεκινάει η αντιγραφή.
Η ρύθμιση μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης δεν μπορεί να εκτελεστεί σωστά επειδή δεν μπορούν να καθοριστούν τα μήκη των πρωτοτύπων ελεύθερου μεγέθους.
6W1U-04A