Τακτικός καθαρισμός

Προτείνεται να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για την αποτροπή μειωμένης ποιότητας εκτύπωσης και τη χρήση της συσκευής με άνεση και ασφάλεια. Καθαρίστε τη συσκευή με τη σειρά που υποδεικνύεται από το έως το παρακάτω.
 
 Περίβλημα Καθαρισμός του περιβλήματος
 Επιφάνεια σάρωσης Καθαρισμός της επιφάνειας σάρωσης
 Τροφοδότης Καθαρισμός του τροφοδότη
6W1U-0H0