Έλεγχος κατάστασης και αρχείων καταγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Remote UI για να ελέγξετε την κατάσταση των εγγράφων που είναι σε αναμονή για επεξεργασία, καθώς και τα αρχεία καταγραφής για τα έγγραφα που έχουν διεκπεραιωθεί. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής, όπως πληροφορίες σφαλμάτων και το απόθεμα των αναλώσιμων.
Όταν χρησιμοποιείται η διαχείριση ατομικής πιστοποίησης, μπορείτε να περιορίσετε τους χρήστες από την εκτέλεση ενεργειών στις εργασίες άλλων χρηστών, από την οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ>. <Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών>

Έλεγχος της κατάστασης αντιγράφων/εκτυπώσεων

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση εγγράφων που είναι σε αναμονή για αντιγραφή ή εκτύπωση. Μπορείτε επίσης να τυπώσετε ένα έγγραφο πριν από τα άλλα, ή να ακυρώσετε κάποιο έγγραφο.
Εκκινήστε το Remote UI  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] στην ενότητα [Copy/Print]

Επιλογή λειτουργίας

Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να ελέγξετε και κάντε κλικ στο [Display].

Κουμπιά λειτουργίας

[Cancel]: Ακυρώνεται η αντιγραφή ή εκτύπωση. Το ακυρωμένο έγγραφο διαγράφεται και δεν μπορεί να ανακτηθεί.
[Print Next]: Το έγγραφο τυπώνεται αμέσως μόλις ολοκληρωθεί το τρέχον έγγραφο.
[Pause]: Διακόπτεται η εκτύπωση εγγράφων από υπολογιστή. Δεν μπορεί να διακοπεί η αντιγραφή εγγράφων. Πατήστε το [Resume] για να συνεχίσετε την εκτύπωση εγγράφου που διακόπηκε.

Εικονίδιο εγγράφου

Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να εμφανιστούν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το έγγραφο.

Έλεγχος της κατάστασης των απεσταλμένων/ληφθέντων εγγράφων

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση των φαξ και των e-mail που είναι σε αναμονή για αποστολή, των φαξ που έχουν ληφθεί, καθώς και των φαξ που είναι σε αναμονή για προώθηση. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε τη διαδικασία αποστολής και λήψης εγγράφων.
Εκκινήστε το Remote UI  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] στην ενότητα [Send] ή [Receive]

Επιλογή λειτουργίας

Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να ελέγξετε και κάντε κλικ στο [Display].

[Cancel]

Η αποστολή ή η λήψη του εγγράφου ακυρώνεται. Το ακυρωμένο έγγραφο διαγράφεται και δεν μπορεί να ανακτηθεί.

Εικονίδιο εγγράφου

Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να εμφανιστούν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το έγγραφο.

Έλεγχος της κατάστασης των αποθηκευμένων εγγράφων

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση εγγράφων που είναι σε αναμονή για αποθήκευση. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε τη διαδικασία αποθήκευσης εγγράφων.
Εκκινήστε το Remote UI  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] στην ενότητα [Store]

[Cancel]

Η αποθήκευση του εγγράφου ακυρώνεται. Το ακυρωμένο έγγραφο διαγράφεται και δεν μπορεί να ανακτηθεί.

Εικονίδιο εγγράφου

Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να εμφανιστούν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το έγγραφο.

Έλεγχος αρχείου καταγραφής εργασιών

Μπορείτε να εμφανίσετε το αρχείο καταγραφής για έγγραφα που αντιγράφηκαν, εκτυπώθηκαν, απεστάλησαν, ελήφθησαν ή αποθηκεύτηκαν.
Εκκινήστε το Remote UI  [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

[Store in CSV Format...]

Τα δεδομένα του αρχείου καταγραφής μπορούν να εξαχθούν και να αποθηκευτούν ως αρχείο CSV (*.csv) στον υπολογιστή.

Επιλογή λειτουργίας

Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να ελέγξετε και κάντε κλικ στο [Display]. Οι λειτουργίες που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Έλεγχος της κατάστασης της συσκευής

Μπορείτε να ελέγξετε διάφορες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, όπως πληροφορίες σφαλμάτων, το απόθεμα χαρτιού και γραφίτη, πληροφορίες σχετικά με τον προσαρτημένο προαιρετικό εξοπλισμό, και τον συνολικό αριθμό σελίδων που έχουν εκτυπωθεί έως τώρα.
Εκκινήστε το Remote UI  [Status Monitor/Cancel]  Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να ελέγξετε
6W1U-0A6