<Διαχείριση Συσκευής>

Μπορείτε να ορίσετε ρυθμίσεις αναφορικά με τη διαχείριση της συσκευής και τα προαιρετικά προϊόντα.
<Πληροφοριακές Ρυθμίσεις Συσκευής>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Εισαγάγετε το όνομα και τη θέση εγκατάστασης που θα χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της συσκευής.
<Εισαγ/Εξαγ από Λογισμικό Διαχ. Βιβλίου Δ/νσεων>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Καθορίστε αν θα πραγματοποιείται εισαγωγή ή πρόσβαση στα βιβλία διευθύνσεων ενός λογισμικού διαχείρισης βιβλίου διευθύνσεων.
<ΈλεγχοςΠιστοποιητικού Υπογραφής Συσκευής>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Ελέγξτε τις λεπτομερείς ρυθμίσεις του πιστοποιητικού υπογραφής συσκευής. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε εάν το πιστοποιητικό είναι έγκυρο.
<Έλεγχος Πιστοποιητικού Υπογραφής Χρήστη>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Ελέγξτε τις λεπτομερείς ρυθμίσεις του πιστοποιητικού υπογραφής χρήστη που είναι διαθέσιμο για τον συνδεδεμένο χρήστη. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε εάν το πιστοποιητικό είναι έγκυρο.
<Ρυθμίσεις Πιστοποιητικού>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Μπορείτε να διαχειρίζεστε τα κλειδιά/πιστοποιητικά, τα πιστοποιητικά CA ή τη λίστα ανάκλησης πιστοποιητικού (CRL) που χρησιμοποιεί η συσκευή. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε το Online Certificate Status Protocol (OCSP).
<Εμφάνιση Κατάστ. Εργ. Πριν από Πιστοποίηση>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα περιορίζεται η πρόσβαση στην οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ> κατά τη χρήση μιας υπηρεσίας σύνδεσης.
<Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα περιορίζονται οι χρήστες στην εκτέλεση λειτουργιών στις εργασίες άλλων χρηστών στην οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ> όταν χρησιμοποιείται Πιστοποίηση Χρήστη.
<Εμφάνιση Ημερολογίου Εργασιών>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα εμφανίζονται τα ημερολόγια εργασιών στην οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ>. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται στο λογισμικό διαχείρισης συσκευής να ανακτά ημερολόγια εργασιών από τη συσκευή. Βασικές οθόνες που εμφανίζονται στην οθόνη αφής
<Αποθήκευση Ημερολογίου Καταγραφής>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα αρχίσει η εγγραφή του αρχείου καταγραφής. Για πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των αρχείων καταγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συστήματος.
<Ανάκτηση Ημερολογίου Πιστοποίησης Δικτύου>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα αρχίσει η εγγραφή του αρχείου καταγραφής για την πιστοποίηση που εκτελέστηκε κατά την πρόσβαση στη συσκευή μέσω του δικτύου, π.χ. κατά την εκτύπωση από έναν υπολογιστή ή κατά την πρόσβαση στο Προηγμένη Θυρίδα.
<Αποθήκευση Ημ/γίου Χειρισμού Πλήκτρων>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα αποθηκευτεί ένα αρχείο καταγραφής με τις βασικές λειτουργίες που εκτέλεσαν οι χρήστες. Αναλύοντας τα αποθηκευμένα αρχεία καταγραφής, μπορείτε να εξετάσετε πώς χρησιμοποιείται η συσκευή.
<Περιορισμός Πρόσβασης Τεχνικού>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να περιορίζονται οι αλλαγές στις πληροφορίες χρήστη ή σε ρυθμίσεις σχετικές με την ασφάλεια κατά την επιθεώρηση ή την επισκευή της συσκευής από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή προϊόντων Canon.
<Συγχρονισμός Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων (Πελάτης)>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Μπορείτε να συγχρονίσετε τα εξατομικευμένα δεδομένα πολλαπλών πολυμηχανημάτων Canon σε ένα δίκτυο. Ακόμη και για τη συσκευή διακομιστή, είναι υποχρεωτικό να ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση αν επιθυμείτε να χειρίζεστε τη συσκευή ως συσκευή πελάτη. Έναρξη συγχρονισμού ρυθμίσεων
<Ενεργοποίηση Χρήσης Προσωπικών Ρυθμίσεων>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>  <Διαχείριση Προσωπικών Ρυθμίσεων>
Επιλέξτε αν θα επιτρέπεται στους χρήστες που έχουν συνδεθεί στη συσκευή να χρησιμοποιούν τη λειτουργία Εξατομίκευσης, όπως η γλώσσα εμφάνισης, οι ρυθμίσεις προσβασιμότητας και η οθόνη που θα εμφανίζεται μετά την εκκίνηση/επαναφορά.
<Ενέργεια σε Υπέρβαση Μέγιστου Αριθμού Χρηστών>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>  <Διαχείριση Προσωπικών Ρυθμίσεων>
Επιλέξτε τον τρόπο με το οποίο η συσκευή θα επεξεργάζεται τις προσωπικές ρυθμίσεις για χρήστες ή ομάδες (πληροφορίες ρύθμισης χρήστη) όταν ο αριθμός για τον οποίο η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει διάφορες ρυθμίσεις υπερβαίνει το όριο.
<Χρήση Προεπ. Οθόνης μετά από Εκκίνηση/Επαναφορά>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>  <Διαχείριση Προσωπικών Ρυθμίσεων>
Επιλέξτε αν θα επιτρέπεται σε κάθε χρήστη να καθορίζει την οθόνη που θα εμφανίζεται στην εκκίνηση/επαναφορά.
<Απαγόρευση Αρχικοποίησης Συνθηματικού Διαχειριστή>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Καθορίστε αν θα περιορίζονται οι εργασίες του πλήκτρου <Αρχικοπ. Συνθ. Διαχειριστή> ([Πληροφορίες μετρητή/συσκευής] <Πληροφορίες Συσκ./Άλλα>).
<Περιορισμός Λειτουργιών Ειδικής Κατάστασης>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα περιορίζεται η χρήση της Ειδικής κατάστασης, η οποία προβλέπεται για λόγους συντήρησης από την τεχνική υπηρεσία.
6W1U-0FS