Διαχείριση αποθηκευμένων αρχείων

 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Remote UI για να εκτυπώσετε, να στείλετε ή να διαγράψετε φαξ και Ι-φαξ που είναι προσωρινά αποθηκευμένα στη θυρίδα Φαξ/I-Φαξ.

Διαχείριση εγγράφων που είναι προσωρινά αποθηκευμένα στη θυρίδα Memory RX

Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να προωθήσετε φαξ και Ι-φαξ που είναι προσωρινά αποθηκευμένα στη θυρίδα Memory RX χρησιμοποιώντας το Memory Lock (κλείδωμα στη μνήμη).
1
Εκκινήστε το Remote UI. Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Access Received/Stored Files] στη σελίδα της πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Επιλέξτε [Memory RX Inbox] και κάντε κλικ στο [Memory RX Inbox].
Εάν εμφανιστεί η σελίδα εισαγωγής κωδικού ΡΙΝ, πληκτρολογήστε τον κωδικό ΡΙΝ και κάντε κλικ στο [OK].
4
Επιλέξτε το έγγραφο και εκτελέστε την επιθυμητή ενέργεια.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Type] για να εμφανιστούν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το έγγραφο.
Εκτύπωση εγγράφου
Προώθηση εγγράφου
Διαγραφή αρχείου
Για να ελέγξετε Ι-φαξ που χωρίστηκαν όταν λήφθηκαν
Κάντε κλικ στην επιλογή [Divided Data RX Inbox] στην οθόνη που εμφανίζεται στο βήμα 3 για να εμφανιστεί μια λίστα των Ι-φαξ που χωρίστηκαν όταν λήφθηκαν. Λήψη I-Fax
Για να ορίσετε PIN για τη θυρίδα Memory RX
Μπορείτε να αλλάξετε το PIN για τη θυρίδα Memory RX κάνοντας κλικ στις [Settings...] στην οθόνη που εμφανίζεται στο βήμα 4 και προσθέτοντας σύμβολο επιλογής στο [Set PIN].
Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Memory Lock
Μπορείτε να ορίσετε αν θα λαμβάνετε φαξ και Ι-φαξ στη θυρίδα Memory RX κάνοντας κλικ στις [Memory Lock Settings...] στην οθόνη που εμφανίζεται στο βήμα 4.

Διαχείριση εγγράφων που είναι προσωρινά αποθηκευμένα στη θυρίδα εμπιστευτικών φαξ

Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε φαξ και Ι-φαξ που είναι προσωρινά αποθηκευμένα στη θυρίδα εμπιστευτικών φαξ.
1
Εκκινήστε το Remote UI. Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Access Received/Stored Files] στη σελίδα της πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Επιλέξτε [Confidential Fax Inbox] και κάντε κλικ στον αριθμό της επιθυμητής θυρίδας εμπιστευτικών φαξ.
Εάν εμφανιστεί η σελίδα εισαγωγής κωδικού ΡΙΝ, πληκτρολογήστε τον κωδικό ΡΙΝ και κάντε κλικ στο [OK].
Μπορείτε επίσης να ορίσετε θυρίδα εμπιστευτικών φαξ εισάγοντας τον αριθμό της στο πεδίο [Box Number (00-49)] και κάνοντας κλικ στο [Open...].
4
Επιλέξτε το έγγραφο και εκτελέστε την επιθυμητή ενέργεια.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Type] για να εμφανιστούν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το έγγραφο.
Εκτύπωση εγγράφου
Διαγραφή αρχείου
Για αλλαγή των ρυθμίσεων της θυρίδας εμπιστευτικών φαξ
Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα και το PIN για την επιλεγμένη θυρίδα εμπιστευτικών φαξ κάνοντας κλικ στις [Settings...] στην οθόνη που εμφανίζεται στο βήμα 4.
6W1U-0AJ