Διαμόρφωση της λειτουργίας διαχείρισης μέσω κωδικών τμημάτων

Οι χρήστες μπορούν να οργανωθούν σε ομάδες όπως τα τμήματα όπου ανήκουν, και η διαχείρισή τους να πραγματοποιείται με βάση τον κωδικό του τμήματός τους. Πρώτα, δημιουργήστε όλους τους κωδικούς τμημάτων που πρέπει να διαχειριστείτε και αντιστοιχίστε χρήστες στον καθένα (Καταχώριση πληροφοριών χρηστών στην τοπική συσκευή). Μετά την αντιστοίχιση των χρηστών σε κωδικούς τμημάτων, ενεργοποιήστε τη διαχείριση κωδικών τμημάτων. Για να εκτελέσετε τον ίδιο τύπο διαχείρισης για εκτύπωση ή αποστολή φαξ από υπολογιστή, διαμορφώστε τις πρόσθετες απαιτούμενες ρυθμίσεις. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για τη διαμόρφωση αυτών των ρυθμίσεων.
6W1U-092